Konferencie

Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka

Pravidelne usporadúvame celoštátne odborné konferencie, vďaka ktorým sa účastníci zoznamujú s dopadmi legislatívnych zmien, aj s aktuálnymi trendmi v danej oblasti. Navyše hostia môžu zdieľať svoje skúsenosti s renomovanými prednášajúcimi aj s kolegami z praxe.