ICT a technológie

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Využitie nových technológií v každodennej praxi, efektívna práca s Excelom a ďalšími programami či správa IT oddelenia, to všetko sú témy nielen našich odborných publikácií, ale aj vzdelávacích akcií, ktoré pripravujeme pre pracovníkov zodpovedných za IT.