Verejná správa a obce

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Ponúkame širokú paletu seminárov pre verejný sektor, napríklad z oblasti archívnictva a spisovej služby či financovania projektov. Venujeme sa aj daniam, mzdovej a personálnej agende, finančnej kontrole a špecifikám riadenia vo verejnej správe či mäkkým zručnostiam, vrátane komunikácie s občanmi.