Výroba, logistika, stavebníctvo

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Výroba, logistika a stavebníctvo sú odbory, kde je potrebné dávať veľký pozor na množstvo meniacich sa vyhlášok, zákonov a pravidiel. Preto pre vás usporadúvame semináre, vzdelávacie kurzy a konferencie tak, aby vám neunikla žiadna zmena a dokázali ste optimalizovať všetky potrebné procesy.