Agentúrne zamestnávanie v roku 2021

Agentúrne zamestnávanie v roku 2021

Zmeny v Zákonníku práce a uplatnenie nového zákona s osobitným dôrazom na činnosť agentúr dočasného zamestnávania.

Termín: 18. 2. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Vysielanie zamestnancov a dočasné pridelenie zamestnancov sú dva rôzne inštitúty v pracovnom práve. Obidva sú však veľmi dynamickou oblasťou, ktorá sa v poslednom období výrazne novelizuje, prináša nové povinnosti a aj sankcie. Menia sa aj ustanovenia Zákonníka práce vo vzťahu k vysielaniu. Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky. Pomôžeme Vám zorientovať sa v problematike.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

179 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou a princípmi vysielania pracovníkov v rámci SR, členských štátov EÚ/EHP. Dozviete sa potrebné postupy zamestnávateľa v oblasti vysielania zamestnancov do iných členských štátov a prijímania vyslaných zamestnancov na území SR. Porovnáme rozdiely medzi vysielaním a výkonom práce v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ/EHP. Vysvetlíme rozdiely medzi vysielaním a dočasným pridelením, ozrejmíme postupy, ktoré je potrebné uplatňovať, aby zamestnávateľ / agentúra predchádzali pochybeniam a ich následkom.

Budeme Vám nápomocní pri riešení Vašich aktuálnych problémov, pomôžeme Vám pri správnych procesoch, komunikácii s jednotlivými príslušnými inštitúciami a zorientujete sa vo všetkých potrebných formulároch a tlačivách.

Seminár je prakticky rozdelený na tri časti – pracovno-právnu časť; časť týkajúcu sa sociálneho zabezpečenia a komunikácie s príslušnými inštitúciami (sociálna poisťovňa, úrad práce, inšpektorát práce) a na aplikačnú časť, kde Vám objasníme procesné postupy a vypĺňanie žiadostí a formulára A1.

 

Kliknite sem pre detailný Program  online seminára.

 

  

Komu je seminár určený:

Online   seminár Agentúrne zamestnávanie v roku 2021 je určený konateľom a štatutárom spoločností, personálnym agentúram, HR manažérom, HR generalistom.

Ďalšie informácie:

Ako účastník  online seminára ískate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť
vo Vašom CV v časti o doplnkovom vzdelávaní. V cene je nahrávka webinára dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. S obchodnými podmiernkami sa oboznámite tu.

Program online seminára (08:30 - 14:00 hod):

 

·         Zamestnávanie občanov EÚ, vysielanie a prijímanie vyslaných zamestnancov – aktuálna právna úprava Zákonníka práce, zmeny účinné v roku 2020 a 2021

·         Podstatné náležitosti vysielania, existencia priameho vzťahu pri vysielaní

·         Pracovno-právne vzťahy, pracovné podmienky a podmienky odmeňovania vysielaných zamestnancov, cestovné náhrady

·         Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní

·         Rozdiely medzi dočasným pridelením a vysielaním, nelegálne zamestnávanie

·         Komunikácia s príslušnými inštitúciami, výkon kontroly podmienok vysielania

·         Aktuálne tlačivá žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1

·         Pôsobnosť a význam prenosného dokumentu A1

·         Praktické problémy, diskusia

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Profesijná prax:
Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

179 EUR
bez DPH