Ako na správny školský poriadok v roku 2024?

Ako na správny školský poriadok v roku 2024?

Preventívne a praktické postupy školy

Termín: 21. 2. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Ako postupovať pri vypracovaní vlastného školského poriadku aby ste zároveň spĺňali aktuálne platné nariadenia a právne predpisy? Vašou povinnosťou je jeho pravidelná aktualizácia a potrebné to je aj v novom roku 2024. Viete, ako si v ňom ošetriť poškodenie školského majetku, krádež, šikanu či neustále porušovanie zákazu mobilu? A poznáte pravidlá pre komisionálne skúšky v roku 2024? Musíte ich obsiahnuť v školskom poriadku? Čo všetko musíte doňho zahrnúť, vám ukážeme na našom seminári.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Školský poriadok má v rámci dokumentácie školy osobitné postavenie, pretože definuje normy spolužitia a spolupráce školského kolektívu detí a žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov školy. Ako ho vypracovať tak, aby bol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nestanovoval také povinnosti, ktoré nemajú oporu v právnych predpisoch, sa dozviete na tomto online seminári.

Nevynecháme dôležité Legislatívne predpisy a normy, metodické a organizačné pokyny i usmernenia, ktoré je treba poznať pri tvorbe a spracovaní školského poriadku či proces schvaľovania ŠP s príznačnými bodmi, ktoré by mal obsahovať.

Komu je seminár určený:

Seminár je určený pre riaditeľov i pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ, SŠ, odborných zamestnancov a vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávka, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu 1 mesiaca. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.  

Program online seminára (09:00–12:00)

l. Legislatívne predpisy a normy, metodické a organizačné pokyny i usmernenia, ktoré je treba poznať pri tvorbe a spracovaní školského poriadku.

2. Proces schvaľovania a prerokovania školského poriadku.

3. Požiadavky na štruktúru, obsah a rozsah školského poriadku.

4. Zmeny v školskom poriadku vyplývajúce z legislatívnych zmien a ich implementácia.

5. Povinnosti riaditeľa v nadväznosti na vydanie školského poriadku.

6. Riešenie porušovania školského poriadku.

7. Problematika ospravedlňovania neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a používania mobilov riešená v školskom poriadku.

8. Kľúčové oblasti, ktoré je potrebné mať upravené v školskom poriadku.

9. Odpovede na otázky a diskusia. 

 

PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout