Ako na transferové oceňovanie a súvisiace daňové kontroly

Ako na transferové oceňovanie a súvisiace daňové kontroly

Efektívne nastavenie transakcií medzi závislými osobami v súlade s legislatívou

Termín: 7. 12. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Transferové oceňovanie (postup stanovenia cien pri transakciách) je dnes viac ako aktuálnou témou najmä preto, že obchodné spoločnosti už nesídlia len v jednej krajine a nemajú len jeden podnik. Previazanosť „príbuzných“ obchodných spoločností, vzťahy spoločností s rovnakým vlastníkom či vzťahy materskej spoločnosti s pobočkami podliehajú čoraz častejšie kontrolám finančnej správy. Naučte sa ako sa im úspešne brániť a na čo si dať pozor formou praktických rád a skúseností!

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % ! 

199 EUR
bez DPH

Seminár je prezenčný za dodržania všetkých opatrení platných v čase konania. Neváhajte a využite možnosť odbornej diskusie a nadviazania nových kontaktov.

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky transferového oceňovania, ktoré im pomôžu s minimálnymi nákladmi efektívne nastaviť transakcie medzi závislými osobami v oblasti predaja výrobkov a tovarov, poskytovania služieb a v oblasti finančných vzťahov. Závislou osobou je blízka osoba podľa Občianskeho zákonníka (napríklad manžel), ekonomicky, personálne, alebo inak prepojená osoba (spoločník, konateľ, štatutárny orgán, alebo osoba, s ktorou bol uzatvorený obchodný vzťah za účelom zníženia základu dane), ako aj prepojená osoba zo zahraničia.

Účastníci sa zároveň dozvedia ako sa úspešne brániť v prípade daňovej kontroly a na čo si dať pozor formou praktických rád a skúseností.

Online seminár zahŕňa praktické príklady buď formou prípadovej štúdie, alebo skutočného prípadu z praxe (judikát alebo správa z daňovej kontroly). Jednou z úloh finančnej správy je skontrolovať, aby pri obchodovaní medzi závislými osobami nedochádzalo k predaju pod trhovú cenu – teda k daňovému úniku, či k nadmernému navýšeniu ceny – teda k umelému znižovaniu nákladov.

Pokiaľ spoločnosť podcení oblasť transferového oceňovania, alebo má chýbajúcu či nedostatočnú dokumentáciu o transferovom oceňovaní, môže to viesť k dorubeniu dane, pokutám, či penále a úrokom z omeškania. Na našom online seminári sa dozviete, ako takýmto situáciám predísť – ako si pripraviť správnu dokumentáciu a ako sa pripraviť na daňovú kontrolu. Tiež vám načrtneme možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom transferových cien.

Kliknite sem pre detailný program online seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Ako na transferové oceňovanie a daňové kontroly s ním spojené“ je určený najmä konateľom, finančným riaditeľom, ekonómom, pracovníkom finančného oddelenia. Seminár je taktiež vhodný pre zástupcov firiem, ktorí sú súčasťou nadnárodných skupín, sú, či majú dcérsku spoločnosť, alebo organizačnú zložku.

Ďalšie informácie:

PROGRAM CELODENNÉHO ONLINE SEMINÁRA (9:00 – 15:30 HOD.):

 • Národná a medzinárodná úprava transferového oceňovania
 • Metódy transferového oceňovania a ich aplikácia v praxi na konkrétnych príkladoch
 • Analýza porovnateľnosti, analýza funkcií, rizík a aktív pre transakcie:
  • Predaja výrobkov medzi závislými osobami (plnohodnotný vs. zmluvný výrobca)
  • Predaja tovarov medzi závislými osobami (plnohodnotný vs. zmluvný distribútor, komisionár a agent)
  • Poskytovania služieb medzi závislými osobami (typy poskytovaných služieb a alokácia nákladov)
  • Poskytovania financovania medzi závislými osobami
 • Voľba vhodnej metódy, jej aplikácie na konkrétnych príkladoch a vzťah analýzy porovnateľnosti, analýzy funkcií, rizík a aktív
 • Najčastejšie problémy a praktické príklady pri posudzovaní transakcií medzi závislými osobami
 • Návod a praktické rady na vypracovanie správnej dokumentácie o transferovom oceňovaní ako dôkazového prostriedku
 • Daňová kontrola na transferové oceňovanie:
  • Na čo si dať pozor pri daňovej kontrole
  • Ako sa úspešne brániť pri daňovej kontrole
  • Praktické rady a skúsenosti z daňových kontrol
 • Judikatúra v oblasti transferového oceňovania
 • Priestor na otázky, diskusia

Ing. Tomáš Janoušek

Tomáš Janoušek je daňový poradca a partner pre daňové a účtovné služby poskytované v rámci skupiny XTEND. Pred založením daňovo poradenskej kancelárie Tomáš pôsobil v poprednej medzinárodnej poradenskej skupine dlhodobo umiestňovanej v rámci top poradenských firiem na Slovensku a následne ako daňový manažér v medzinárodnej poradenskej skupine pôsobiacej v centrálnej Európe. Tomáš sa špecializuje najmä na medzinárodné zdaňovanie a transferové oceňovanie, daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty a daňové konanie. Tomáš plynule komunikuje po anglicky.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

199 EUR
bez DPH