Ako nerobiť chyby pri evidencii pracovnej doby na školách?

Ako nerobiť chyby pri evidencii pracovnej doby na školách?

Termín: 11. 6. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Prevádzkový režim škôl a pracovný režim zamestnanca školy ovláda jedna veličina – pracovný čas. Jeho rozvrhovanie i evidenciu zas musí ovládať vedúci zamestnanec,. Aké pravidlá platia pre rovnomerné a aké pre nerovnomerné rozvrhovanie pracovného času? Aké sú najčastejšie problémy pri evidencii práce v školstve? Kedy môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie hromadného voľna alebo dovolenky? Kedy môže byť zamestnanec školy odmenený? To všetko sa dozviete od skúsenej odborníčky na personalistiku v školstve!

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase.

139 EUR
bez DPH

 Cieľ online seminára:

 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami evidencie dochádzky a možnosťami rozvrhnutia pracovného času zamestnanca v MŠ, ZŠ a SŠ.

 

Dozviete sa, kedy je možné zamestnancovi nariadiť dovolenku a kedy je možné s ním dohodnúť prácu na homeoffice. Skúsená odborníčka Vám ozrejmí, kedy má zamestnanec školy nárok na odmeny a ako je to s rozdelením prestávok v práci. Zistíte kedy a za akých podmienok môže vykonávať zamestnanec školy ostatné činnosti, ktoré súviasia s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. 

 

Venovať sa budeme aj evidencii pracovných zmien a problematike jednotlivých prevádzkových režimov v školách. Chýbať nebudú ani osobitosti, ktoré sa týkajú iba pracovnej doby zamestnancov v školstve, praktické rady a tipy.

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár ,,Ako nerobiť chyby pri evidenicii pracovnej doby na školách?‘ je určený najmä  účtovníčkam, personalistkám a zástupcom, riaditeľom materských, základných a stredných škôl.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, prístupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.):

 1. Pracovný čas
 2. Rozvrhnutie pracovného času
  Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
  Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
  Pružný pracovný čas
 3. Osobitosti pracovného času v školstve
  Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov
  Rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov
  Základný úväzok
  Vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou
 4. Začiatok a koniec pracovného času
  Práca na zmeny
  Delená zmena
 5. Prestávky v práci
 6. Nepretržitý odpočinok
 7. Pracovná pohotovosť
  Na pracovisku
  Mimo pracoviska
 8. Dni pracovného pokoja
  Začiatok pracovných zmien v dňoch pracovného pokoja
 9. Práca nadčas
  Práca nadčas pedagogických zamestnancov
 10. Nočná práca
 11. Prekážky v práci
  Na strane zamestnanca
  Na strane zamestnávateľa
  Preukazovanie a evidencia
 12. Evidencia pracovného času
 13. Odmeňovanie v školách  
  práce nadčas
  pracovnej pohotovosti
  práce v soboru a v nedeľu
  práce vo sviatok
  nočnej práce
 14. Diskusia (odpovede na otázky)

 

 

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobla na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorov v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

139 EUR
bez DPH