Ako riešiť škody spôsobené zamestnancom?

Ako riešiť škody spôsobené zamestnancom?

Termín: 15. 6. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnanca alebo zamestnávateľa, prípadne spoluzodpovednosť oboch strán, vzniká len za škodu pri výkone práce alebo v súvislosti s ňou. Výkonom práce je plnenie pracovných úloh na pracovisku, na pracovnej ceste, účasť na vzdelávaní s cieľom prehĺbenia kvalifikácie zamestnanca. V záujme predchádzania škodám na živote, zdraví alebo majetku kladie zákon dôraz na prevenciu zo strany zamestnávateľov, ako aj zamestnancov.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

CIeľom online seminár je ôsma časť Zákonníka práce, počnúc ustanovením § 177 pomerne podrobne rieši otázku predchádzania škodám, resp. po jej vzniku samotnú zodpovednosť zamestnávateľa, či zamestnanca. Zákonník práce ukladá povinnosti v prvom rade zamestnávateľovi - vytvoriť a zabezpečovať svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku a v prípade zistenia nedostatkov bezodkladne urobiť opatrenia na ich odstránenie.

Zároveň sa na online seminári budeme venovať aj zamestnancom a tiež tomu aké povinnosti im ukladá zákon. Dozviete sa aj všetko o tom ako škode predchádzať a ako prípadnú situáciu, keď ku škode dôjde vyriešiť. Všetky tieto otázky vyriešite na našom online seminári!

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Ako riešiť škody spôsobené zamestnancom? “ je určený vedúcim zamestnancom, majiteľom a riaditeľom personalistom, mzdárom, právnikom, manažérom ľudských zdrojov a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (11,15 - 12,45 hod.)

Zodpovednosť zamestnanca

1. Predchádzanie škodám

2. Všeobecná zodpovednosť zamestnanca sa škodu

3. Zodpovednosť zamestnanca za schodok

4. Zodpovednosť zamestnanca za stratu

5. Rozsah a spôsob náhrady škody

 

Zodpovednosť zamestnávateľa

6. Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

7. Osobitná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

8. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania

9. Náhrada škody

10. Priestor na Vaše otázky

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Má bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach súkromného práva. Po ukončení štúdia pôsobila v advokátskej kancelárii so špecializáciu na občianske, obchodné a správne právo. Na exekútorskom úrade pracovala v pozícii exekútorského koncipienta so zameraním predovšetkým na exekúcie nehnuteľností a obchodných podielov. Následne zamerala profesijné pôsobenie na oblasť developerských činností, kde v pozícii právnika zabezpečovala právne zastupovanie developerských a realitných spoločností pred orgánmi štátnej správy ako aj v zmluvných vzťahoch.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout