Ako zazmluvniť projektanta pred výstavbou

Ako zazmluvniť projektanta pred výstavbou

Zoznámite sa s dôležitými ustanoveniami zmluvy o dielo

Termín: 27. 9. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Využite jedinečnú príležitosť a rozšírte si svoje poznatky o zmluve o dielo uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka. Vďaka semináru budete vedieť zachytiť jej právne vymedzenie s ohľadom na aplikačnú prax, popísať základné problémy, ktoré s jej uzatvorením najčastejšie súvisia a priniesť návrhy ich riešenia!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je rozšíriť poznatky o zmluve o dielo uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka, zachytiť jej právne vymedzenie s ohľadom na aplikačnú prax, popísať základné problémy, ktoré s jej uzatvorením najčastejšie súvisia a priniesť návrhy ich riešenia. 

Zoznámite sa s dôležitými ustanoveniami zmluvy o dielo a so spôsobmi jej právneho nastavenia a riešenia. Dozviete sa, ako správne stanoviť predmet zmluvy, cenu diela a ostatné náležitosti zmluvy. Zároveň sa dozviete, v akej forme je možné v zmluve nastaviť zodpovednostné vzťahy a čo je potrebné robiť, ak má dielo vady.

Webinár ponúkne poznatky z aplikačnej praxe ako aj poznatky zo súdnej praxe a predstaví konkrétne kroky, ktoré môžu zabrániť súdnym sporom. Pomôže projektantom/zhotoviteľom predchádzať problémom v priebehu a v jednotlivých etapách výstavby diela. Formou názorných príkladov z praxe si ukážeme postupy, prostredníctvom ktorých môže prebehnúť zhotovenie diela bez zbytočných chýb a sankcií.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Online seminár ,,Ako zazmluvniť projektanta pred výstavbou" je určený najmä pre subjekty/osoby, ktorých hlavnou činnosťou je zhotovovanie diel (napr. projektovej dokumentácie/stavieb).

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

Program online seminára (9.00 – 14.00)

 • Vymedzenie Zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka ako samostatného zmluvného typu v súvislosti s jeho zaradením v právnom poriadku Slovenskej republiky a jej odlíšenie od zmluvy o dielo uzatvorenej v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

 • Prehľad právnej úpravy zmluvy o dielo z pohľadu jej jednotlivých zákonných ustanovení. 

 • Vybrané problémy zmluvných strán z uzatvorenej zmluvy o dielo z dôvodu dispozitívnych ustanovení zákona a možnosti ich riešenia vo vzťahu k rozhodovacej praxi všeobecných súdov.

  • špecifiká zmluvy o dielo v oblasti stavebníctva, minimálne obsahové náležitosti zmluvy o dielo, odkaz na zmluvné podmienky,
  • subjekty zmluvy o dielo,
  • vymedzenie a definícia diela v rámci predmetu zmluvy,
  • cena za dielo, spôsoby stanovenia ceny diela – cena určená rozpočtom, pevná cena, práce naviac, náklady zhotovenia diela,
  • vykonávanie diela a dokončenie diela, odovzdanie a prevzatie diela – následky odmietnutia prevzatia diela,
  • zodpovednostné vzťahy, vady diela, záručná doba a uplatnenie vád v záručnej dobe , náhrada škody a zmluvná pokuta,
  • dodatky - forma úkonu dodatku, možnosť uzavretia dodatkov k zmluve o dielo

   

 • Autorský zákon a vzťah medzi „dielom“ podľa Autorského zákona a Obchodného zákonníka; licencie.

JUDr. Alena Gallo

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka právneho oddelenia spoločnosti podnikajúcej na národnom ako aj medzinárodnom trhu, je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika Košice. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti obchodného práva, bankového práva, fúzií a akvizícií a v oblasti developingu. Pracuje ako konzultant pri výstavbe developerských projektov, v rámci ktorých má na starosti poradenstvo v oblasti povoľovacích procesov, zmluvné vzťahy a štruktúrovanie transakcií. Vo svojej praxi sa zameriava na problematiku vecných práv, developerskej výstavby a záväzkových vzťahov v stavebníctve.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout