Akustika v budovách: zásady navrhovania a typické chyby pri realizácii

Akustika v budovách: zásady navrhovania a typické chyby pri realizácii

Termín: 13. 5. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Mnohé akustické problémy budovy je možné vylúčiť už v štádiu prípravy projektu. Akustickú pohodu totiž nevieme vyriešiť len stavebnými materiálmi. Potrebné sú práve koncepčné riešenia, pri ktorých je dôležitá intuícia architekta a znalosti inžiniera podložené fyzikálnou podstatou šírenia zvuku v priestore a konštrukciách. V neposlednom rade sú dôležité aj skúsenosti, typické dobré a zlé riešenia. Spoznajte prax stavebnej a priestorovej akustiky a prihláste sa na ONLINE školenie.

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % ! 

149 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Akustika patrí práve k tým neviditeľným súčastiam projektovej dokumentácie, ktoré sa v budovách objavia až po odovzdaní stavby užívateľom a spolupodieľajú sa na komforte vnútorného prostredia v danej budove. Stavebná akustika rieši otázky zvukovej izolácie. Priestorová akustika sa zase zaoberá témami ako zrozumiteľnosti reči v interiéri budov, jasnosti hudby, súkromím reči vo veľkoplošných kanceláriách alebo hlukom v reštauráciách. Mnohé akustické problémy je možné vylúčiť už v štádiu prípravy projektu budovy. Akustickú pohodu totiž nevieme vyriešiť len stavebnými materiálmi. Potrebné sú práve koncepčné riešenia, pri ktorých je dôležitá intuícia architekta a znalosti inžiniera podložené fyzikálnou podstatou šírenia zvuku v priestore a konštrukciách. V neposlednom rade sú dôležité aj skúsenosti, typické dobré a zlé riešenia v praxi.

Cieľom školenia je vysvetlenie akustickej teórie populárnou formou, tak aby účastníci seminára získali intuíciu pri navrhovaní akustických prvkov, konštrukčných systémov a budov. Cieľom seminára je tiež ukázať jednak prepojenie teórie s praxou v oblasti akustiky v budovách, a tiež dôležitosť interakcie medzi architektom, dizajnérom akustických prvkov a konštrukcií a projektantom. Vieme, že ak predajca dokonale pozná produkt a jeho vlastnosti, zvýši tým šancu pre jeho predaj. Cieľom tohto seminára je preto i vzdelávanie obchodných zástupcov a predajcov stavebných prvkov, tak aby vedeli akustické vlastnosti (výhody/ nevýhody) svojich produktov, zákazníkovi kvalifikovane vysvetliť.

Kliknite sem na Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Cieľovú skupinu tvoria architekti, interiérový architekti, dizajnéri, výrobcovia akustických prvkov, projektanti, projektový manažéri, developeri, ale aj predajcovia stavebných prvkov a stavebných systémov.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (9.00 – 13.00)

 • Teória zvuku netradične... priame prepojenie teórie z praxou

  • Vysvetlenie základných pojmov a javov šírenia zvuku v priestore a konštrukcii intuitívnym spôsobom
  • Základné princípy stavebnej a priestorovej akustiky potrebnej pre navrhovanie stavieb a konštrukcií

  Koncepčné riešenia ktoré ušetria čas, peniaze a investície

  • Príklady, ako sa môže architekt už v štádiu prípravy koncepcie budovy vyhnúť akustickým problémom, ktoré by si neskôr vyžadovali veľké investície.

  Konštrukčné detaily v budovách

  • Typické príklady, kde vznikajú najčastejšie chyby na stavbách spôsobené chybami nielen v projekcii a aj pri technológii vyhotovenia a realizácii stavieb
  • Príklady problémov, ktoré je možné po odovzdaní stavby ešte opraviť a ktoré už nie

  Akustické prvky pre architektúru

  • Čo potrebuje vedieť výrobca akustických prvkov
  • Čo potrebujte vedieť predajca

prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.

Je profesorkou na Fakulte Architektúry KU Leuven a na Stavebnej fakulte STU Bratislava. Jej celoživotná vedecko-výskumná činnosť zahŕňa viacero tém v oblasti stavebej fyzky, v posledných rokoch sa však zameriava najmä na témy týkajúce sa stavebnej a priestorovej akustiky. Jej súčasný výskum zahŕňa témy ako napr. subjektívne posúdenie zvukovej izolácie, akustická orientácia nevidiacich v priestore, ale aj akustické vlastnosti nových/netradičných a recyklovaných materiálov a konštrukčných sústav (ETFE vankúše, metamateriály a recyklované materiály), ktoré rieši v spolupráci so svojimi doktorandmi. Medzi najmladšie predmety jej záujmu patrí i využitie simulačných metód pri výskume histórie architektúry a ako aj digitalizácia kultúrneho dedičstva v oblasti akustiky.

Monika Rychtáriková je tiež prezidentkou Slovenskej akustickej spoločnosti a členkou rady Európskej akustickej spoločnosti. V roku 2015 získala na Slovensku ocenienie “vedkyňa roka” a prezentovala výsledky výskumu na prestížnej konferencii TEDx Bratislava.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome).

149 EUR
bez DPH