Bezchybná správa registratúry a archív

Bezchybná správa registratúry a archív

Výklad zákonov – Evidencia, hodnotenie a vyraďovanie záznamov – Registratúrny poriadok a plán

Termín: 5. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

PREZENČNE V BRATISLAVE:
Aká je platná právna úprava archivácie a registratúry? Máte nastavené archivačné procesy správne a efektívne? Viete, že vaše povinnosti sa odvíjajú aj od právnej formy a predmetu činnosti? Odborníčka zo Štátneho archívu SR poskytne komplexný pohľad na vedenie archívu či registratúrneho strediska, návody na evidenciu a vyraďovanie záznamov a upozorní, na čo sa zameriava kontrola. Súčasťou budú tiež PRAKTICKÉ vzory dokumentov, ich vypĺňanie a časté chyby.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Seminár obsahuje aktuálny prehľad právnych predpisov upravujúcich správu registratúry a archívnu činnosť. Ponúka podrobný návod na manipuláciu s listinnými a elektronickými registratúrnymi záznamami a archívnymi dokumentmi. Skúsená lektorka vysvetlí, ako správne evidovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a plán a pripraviť registratúrne záznamy na vyradenie.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právami a povinnosťami na úseku správy registratúry a archívu organizácie.

Účastníci získajú informácie o právnych predpisoch upravujúcich správu registratúry a činnosť archívov a o zásadách manipulácie s listinnými a elektronickými registratúrnymi záznamami od ich vzniku až po ich vyradenie.

Vysvetlíme si ako správne evidovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a plán a pripraviť registratúrne záznamy na vyradenie. To všetko prakticky a vecne, s možnosťou konzultácie podoby záznamov a registratúrneho poriadku účastníkov. 

Kliknite sem na detailný program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Bezchybná správa registratúry a archív je určený:

  • orgánom verejnej moci, podnikateľskej sfére,
  • správcom registratúry a archivárom,
  • zamestnancom prichádzajúcim do styku s registratúrou organizácie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie a teplý obed v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 16.00 hod.)

 

Teoretická časť (9.00 – 12.00):  Prehľad právnych predpisov upravujúcich správu registratúry (vybrané paragrafy)

1. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

3. Vyhláška č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

4. Osobitné právne predpisy v kontexte správy registratúry (zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o ochrane OÚ)

 

Praktická časť (13.00 – 16.30): Správa registratúry v praxi

1. Zásady tvorby registratúrneho poriadku a plánu

2. Evidencia prijatých a odoslaných záznamov, tvorba spisov

3. Ukladanie a ochrana registratúrnych záznamov, prístup k registratúre

4. Význam a funkcia registratúrneho strediska

5. Vyraďovanie registratúrnych záznamov a odovzdávanie archívnych dokumentov

 

Mgr. Jana Bauerová, PhD.

Lektorka je zamestnankyňa MV SR Štátneho archívu v Bratislave, kde pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Koordinuje vyraďovanie registratúrnych záznamov z registratúr orgánov štátnej správy, samosprávy a iných právnických osôb a rozhoduje o ich trvalej dokumentárnej hodnote, posudzuje a schvaľuje interné smernice na správu registratúry, organizuje preberanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej úschovy, vykonáva štátny odborný dozor nad správou registratúry a venuje sa konzultačnej a školiacej činnosti v oblastiach: legislatívne zabezpečenie správy registratúry a archívnej činnosti, správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov a archívna činnosť. Absolvovala študijný odbor história a slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Bratislava, Aircraft Building

Bratislava, Aircraft Building

‍Ivanská cesta 30, Bratislava 82104

Administratívne centrum AIRCRAFT Building sa nachádza v rýchlo sa rozvíjajúcej časti hlavného mesta Bratislava, 5 minút od letiska M.R. Štefánika, 10 minút od obchodného centra AVION. Výhodou je rýchle napojenie na diaľničný obchvat pre rýchly prístup do centra hlavného mesta, ako aj na diaľnice D1 a D2.

Budova ponúka na prenájom kancelárske priestory, ako aj zasadacie a konferenčné miestnosti v A štandarde.  Naše podujatia sa konajú vo veľkej zasadacej miestnosti.

Stravovanie je zabezpečené priamo v budove na prízemí spol. Gurman servis s.r.o.

Adresa:

Ivanská cesta 30, 821 04 Ružinov
821 04 Bratislava

 

MHD:

96, 69 – zastávka MHD Fafruny

Parkovanie:

Parkovanie je možné hneď vedľa budovy na bezplatnom parkovisku. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout