Ekologické povinnosti firiem v roku 2011

Ekologické povinnosti firiem v roku 2011

Povinnosti a termíny vyplývajúce z ustanovení zákona o odpadoch, pripravované zmeny

Termín: 17. 3. 2011
Prednáša:

Odpadové hospodárstvo je jednou z oblastí životného prostredia, v ktorej sa odohrávajú a v roku 2011 budú odohrávať dôležité zmeny a to tak v oblasti právnej úpravy ako aj technického vývoja. Vzhľadom na skutočnosť, že odpady tvorí každý – občan, obec, firma, podnikateľ – je dôležité poznať povinnosti, ktoré je potrebné pri nakladaní s odpadmi dodržiavať a vyhnúť sa tak sankciám ustanoveným v zákone o odpadoch.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Zákon o odpadoch zďaleka nepamätá iba na tých, ktorých predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi, ale predovšetkým na všetky firmy a organizácie verejnej správy a obce, ktoré tvoria odpad. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú vedenie evidencie, podávanie hlásení úradom, plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadom, platenie do Recyklačného fondu a možnosti jeho zníženia, vybavenie rôznych súhlasov, prípadne autorizácie a celý rad ďalších povinností.

Cieľom seminára je poskytnúť odbornej verejnosti a podnikateľom podrobné informácie o tom, ktoré povinnosti sa ich týkajú a ako a v akých lehotách majú tieto povinnosti plniť, prípadne aké sankcie hrozia pri ich neplnení.  

Seminár poskytuje okrem detailného prehľadu hlavnej problematiky v rámci diskusie aj možnosť konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov.

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár Ekologické povinnosti firiem v roku 2011 je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu

Program celodenného seminára (9:00 - 15:30)

 

  • Prehľad zmien v právnych predpisoch jednotlivých zložiek životného prostredia

 

  • Podrobný prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a informácie o očakávaných zmenách

    -   zákon o odpadoch

    -   vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch

 

  • Výklad základných ustanovení zákona o odpadoch

 

  • Čo možno očakávať od prevzatia novej rámcovej smernice o odpadoch

 

  • Prehľad všetkých povinností vyplývajúcich pre firmy z ustanovení zákona o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích predpisov

 

  • Kompetencie štátnej správy v odpadovom hospodárstve a systém povolení

 

  • Prehľad sankcií za neplnenie povinností

 

  • Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Božena Gašparíková je odborníčka na environmentálne právo.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout