Ekologické povinnosti firiem v roku 2022

Ekologické povinnosti firiem v roku 2022

Aktuálny prehľad zmien ekologických povinností v praxi

Termín: 25. 5. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Legislatíva životného prostredia sa čoraz viac dostáva do popredia a pozornosti. Čo podlieha zákonu o ovzduší, zákonu o vodách, či zákonu o odpadoch? Náš seminár vás prehľadne zoznámi nielen so všetkými povinnosťami i zmenami platnými od roku 2022 a očakávanými v roku 2023, ale priblíži vám taktiež aj najčastejšie chyby v oblasti ekológie, ktorých sa musíte vyvarovať.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Na seminári Ekologické povinnosti firiem v roku 2022 si prehľadne a ucelene predstavíme aktuálnu ekologickú problematiku, platnú legislatívu životného prostredia a z nej vyplývajúce povinnosti a ich riešenia v roku 2022.

Zameriame sa na hlavné problémy objavujúce sa v praxi. Dozviete sa, aké požiadavky sa na vás vzťahujú a ako sa s nimi najlepšie vysporiadať, aby ste predišli sankciám zo strany kontrolných orgánov v prípade ich nesplnenia.

Predstavíme vám najčastejšie nedostatky v ekologických povinnostiach z praxe. Zoznámime vás s ich možnými následkami a odporučíme spôsoby, ako im účinne predchádzať.                                                                          

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Seminár "Ekologické povinnosti firiem v roku 2022" je určený pracovníkom zodpovedným za ekológiu podniku, sledovanie aktuálnej legislatívy a jej plnenie, zavádzanie, udržovanie a auditovanie systému managementu, starostlivosť o životné prostredie. Ďalej je vhodný k získaniu prehľadu pre štatutárnych zástupcov spoločností, majiteľov firiem a vrcholové vedenie.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (9.00 – 14.00)

 • Zákon o odpadoch, 

  - Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva - schválené a pripravované zmeny

  - Základné povinnosti firiem pri zhromažďovaní odpadov alebo nakladaní s nimi

  - Rozšírená zodpovednosť - rozsah a základné povinnosti

  - Osobitné druhy odpadov - stavebné odpady (pripravovaná zmena), komunálne odpady

  - Oprávnenia na nakladanie s odpadmi - súhlasy a registrácia

  - Prehľad správnych deliktov

 • Prevencia závažných havárií, protokoly 
 • Zákon o odpadoch a odpadové hospodárstvo
 • Využitie a ochrana vôd, emisné limity pre vypúšťanie
 • Ochrana ovzdušia
 • Regulované látky – kontroly a evidencia zariadení, označovanie
 • Integrovaná prevencia
 • Ekologická ujma a hodnotenie rizík 

Ing. Ľubomír Žiak

Ľubomír Žiak je erudovaným pracovníkovom štátnej správy ochrany ovzdušia. Zastupoval Slovenskú republiku vo Výkonnom orgáne dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, na stretnutiach strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu. V rámci Montrealského protokolu bol členom Implementačného výboru. Zastupoval Slovensko v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC) a tiež sa zúčastňoval konferencií strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Mgr. Milan Zvara

Lektor je dlhoročný pracovník v problematike uplatňovania zákona o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov 414/2012. Má nielen teoretické znalosti z danej legislatívy, ale i praktické skúsenosti s jeho uplatňovaním v praxi.
Je odborníkom v oblasti mitigácie zmeny klímy na Slovensku a momentálne pôsobí na Ministerstve životného prostredia ako riaditeľ odboru politiky znižovania emisií skleníkových plynov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout