Manuál komunikace pro manažery (česky)

Manuál komunikace pro manažery (česky)

Nejobsáhlejší publikace (800+ stran) o externí a interní komunikaci na českém trhu

Praktický rádce pro všechny situace, v nichž jsou Vaše komunikační dovednosti nezbytné. Zvládejte konfliktní situace, veďte náročná jednání, účinně argumentujte, motivujte své podřízené. Využijte naši publikaci jako zdroj užitečných návodů, ať již jde o kontakty s médii, konflikty na pracovišti nebo třeba o obchodní komunikaci.

Autor:

49 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Vedete menší nebo větší tým spolupracovníků? Nebo máte komunikaci v popisu práce nebo přímo zodpovídáte za public relations Vaší organizace? Pak jistě víte, že Vaše komunikační schopnosti a dovednosti přímo ovlivňují efektivitu celého týmu i Vaše osobní výsledky. To, jak Vás a Vaši organizaci vnímají ostatní, má rovněž vliv na Váš kariérní postup a nakonec i na Vaše finanční ohodnocení.

Na teorie ale není čas! Nabízíme Vám praktického rádce pro všechny situace, ve kterých jsou Vaše komunikační dovednosti a znalosti public relations nezbytné. Použijete vždy jen takové poznatky a návody, které právě v dané chvíli potřebujete, ať již jde o kontakty s médii, konflikty na pracovišti, obchodní komunikaci nebo o Vaši vlastní prezentaci.

Podrobný obsah publikace Manuál komunikace pro manažery naleznete v záložce s označením Obsah

Výhody produktu:

  • naleznete návody, jak efektivně komunikovat na pracovišti, se zákazníky a partnery
  • získáte komunikační nástroje nezbytné pro řízení porad a firemních akcí
  • využijete praktická doporučení pro vedení public relations – jednání s médii a veřejné vystupování
  • komunikaci Vám usnadní i tipy a triky, jak sestavit argumentační řetězec, jak se bránit manipulativnímu jednání a jak účinně zvládat krizovou komunikaci

Komu je produkt určen:

Produkt Manuál komunikace pro manažery je určen zejména řídícím pracovníkům, marketingovým  specialistům a manažerům public relations, personalistům a tiskovým mluvčím. Využijí jej všichni, kteří řídí týmy a uvědomují si klíčový význam správné komunikace.

Specifikace produktu:

Publikace Manuál komunikace pro manažery obsahuje 826 stran formátu A5. Publikace byla vydána v únoru 2011 a nepodléhá dalšímu aktualizačnímu servisu.

Obsah publikace Manuál komunikace pro manažery:

 

1 Public relations

 

1.1 Definice public relations

1.2 Proč se věnovat public relations

1.3 Etika v public relations

1.4 Pravidla komunikace s médii

1.5 PR agentury, mediální poradci a další

1.5.1 PR agentura

1.5.2 Mediální poradce

1.5.3 Freelancer/ghostwriter/copywriter

1.6 Mediaplán

1.7 Tisková zpráva

1.7.1 Téma tiskové zprávy

1.7.2 Skladba tiskové zprávy

1.7.3 Adresáti tiskové zprávy

1.7.4 Časté chyby

1.7.5 Příklady tiskových zpráv

1.8 Tisková konference

1.9 Co je to mediální partnerství

1.10 Pro koho je mediální partnerství určeno

1.11 Jak postupovat při výběru média pro MP

1.12 Druhy a forma inzerce

1.13 Co nabídnout médiím

1.14 Smlouva

1.15 Propagace po akci

 

2 Komunikace na pracovišti

 

 

2.1 Jak komunikovat na pracovišti

2.2 Motivace k vyšším pracovním výkonům

2.3 Neverbální komunikace

2.3.1 Neverbální aspekty mluvy

2.3.2 Srozumitelnost gest

2.4 Verbální komunikace

2.4.1 Rétorické dovednosti, řečnické schopnosti

2.4.1.1 Ač všichni hovoří jedním jazykem,

ne vždy si dobře rozumějí

2.4.1.2 S nepochopením významu se setkáváme

na každém kroku

2.4.2 Jak mají hovořit manažeři

2.4.2.1 Stavba řeči

2.5 Oslavy a svátky ve firmě

2.5.1 Jak se připravit do společnosti

2.5.2 První kontakt

2.5.3 Jak a o čem hovořit

2.5.4 Blahopřání a kondolence

2.6 Zaměstnavatelé a odbory

2.6.1 Úloha odborů

2.6.2 Kolektivní smlouva

2.6.3 V kolektivní smlouvě lze upravit

2.6.4 Konfliktní situace při vyjednávání s odbory

2.7 Předvánoční firemní večírky

2.7.1 Jak vybírat podnik

2.7.2 Pozvánka na předvánoční večírek

2.7.3 Předvánoční večírek začíná

2.8 Klasická a elektronická novoroční přání

2.9 Rétorika

2.10 Image

2.10.1 Osobní image

2.10.2 Tvorba image

2.10.2.1 Oblečení a upravenost

2.10.2.2 Gesta a mimika

2.10.2.3 Společenské chování

2.10.2.4 Image konzultant

2.10.2.5 Firemní image

2.10.2.5.1 Corporate design

2.10.2.5.2 Corporate communication

2.11 Time management

2.12 Řečnické taktiky a triky

2.12.1 Rozhovor

2.12.2 Konfliktní rozhovor

2.13 Vyjednávání

2.13.1 Fáze vyjednávání

2.13.2 Námitky při vyjednávání

2.14 Vnitrofiremní komunikace

2.14.1 Cíle vnitrofiremní komunikace

2.14.2 Fungující interní komunikace

2.14.3 Komunikační dovednosti manažera

2.14.4 Vnitrofiremní komunikační kanály

2.14.5 Formy vnitrofiremní komunikace

2.14.6 Firemní časopis

 

3 Problémové situace na pracovišti

 

3.1 Problémoví pracovníci

3.1.1 Lidé s výkonovými problémy

3.1.2 Lidé s kázeňskými problémy

3.1.3 Zvládání agrese a hněvu

3.1.4 Manipulace

3.1.5 Absentéři

3.1.6 Skoupí na slovo

3.1.7 Příliš hovorní

3.1.8 Smraďoši

3.1.9 Perfekcionisté

3.2 Mobbing

3.2.1 Kyberšikana

3.2.2 Stalking

3.3 Management stresu

3.4 Diskriminace

3.4.1 Ageismus

 

4 Komunikace občana a úřadu

 

4.1 Povinná a nepovinná komunikace

4.2 Občan a informace

4.3 Přístup k informacím

4.4 Telefonní jednání s občanem

4.4.1 Etiketa při telefonování

4.4.2 Etiketa a mobilní telefony

4.5 Osobní jednání s občanem

4.5.1 Etiketa při komunikaci na úřadech

4.5.2 Asertivita, aneb jak říci NE

4.5.3 Jak jednat s občany

4.6 Písemné jednání s občanem

4.6.1 Vyřizování stížností

4.6.2 Vnitřní kultura úřadu

4.7 Práva občana

4.8 Práva a povinnosti zastupitele

4.9 Povinnosti úředníků

4.10 Etické kodexy

4.10.1 Návrh etického kodexu pracovníka městského úřadu (Hradec Králové)

4.10.2 Návrh etického kodexu zaměstnance ve veřejné správě (Ministerstvo vnitra ČR)

 

5 Reklamní a dárkové předměty

 

5.1 Běžné reklamní předměty

5.2 Luxusní reklamní předměty

5.3 Sezónní reklamní předměty

5.4 Reklamní předměty s duší

5.5 Spolupráce s reklamní agenturou

5.6 Obchodní a kulturní zvyklosti

 

6 Veletrhy a výstavy

 

6.1 Veletrh z pohledu pořadatele

6.2 Veletrh z pohledu návštěvníků

6.3 Veletrh z pohledu vystavovatelů

6.4 Doprovodný program

6.5 Interakce s návštěvníky

6.6 Koho (ne)chceme potkat na veletrhu

6.7 Jak hodnotit efektivnost účasti veletrhu

6.8 Veletrh skončil, projekt pokračuje

6.9 Jak nabyté kontakty a informace proměnit v marketingovou výhodu

6.10 Závěrečná zpráva

6.11 Propagace regionů, obcí a míst

6.12 Dopadlo to špatně?

 

7 Prezentace

 

7.1 Stanovení cíle

7.2 Publikum a situace

7.3 Vizuální pomůcky a technické vybavení

7.4 Osobnost řečníka

7.5 Formy prezentace

7.6 Navázání kontaktu

7.7 Otázky a odpovědi

7.8 Obtížné publikum

7.9 Chyby při prezentaci

7.10 Zhodnocení prezentace

7.11 Desatero úspěšné prezentace

 

8 Komunikace se zákazníkem

 

8.1 Jak získat nového zákazníka

8.2 Typologie zákazníků

8.3 Zásady komunikace se zákazníkem

8.4 Obchodní jednání

8.5 Po uzavření obchodu

8.6 Chování personálu v menších obchodech a restauracích

8.6.1 První dojmy

8.6.2 Pracovní problémy řešte v zákulisí

8.6.3 Komunikujte se zákazníkem

8.6.4 Kontrolujte zaměstnance

8.6.5 Jednejte se zákazníkem na rovinu

8.6.6 Využívejte svých předností

 

9 Společenská odpovědnost firmy a etický kodex

 

9.1 Společenská odpovědnost firmy

9.1.1 Ekonomická rovina CSR

9.1.2 Společenská rovina CSR

9.1.3 Ekologická rovina CSR

9.2 Etický kodex

 

10 Týmová práce

 

10.1 Co je to tým

10.1.2 Jaké jsou přednosti práce v týmu

10.1.3 Druhy pracovních týmů

10.2 Jak sestavit tým

10.2.1 Týmové role

10.3 Formování týmu

10.4 Vedení týmu k efektivitě

10.4.1 Co je cílem a jak ho dosáhneme

10.4.2 Vedení týmu

10.4.3 Týmová spolupráce

10.4.4 Úskalí týmové práce

10.5. Porada

10.5.1 Typy porad

10.5.2 Příprava na poradu

10.5.3 Vedení porady

10.5.4 Zápis z porady

10.6 Tvůrčí techniky aneb mozky bouří

10.6.1 Brainstorming

10.6.2 Brainwriting

10.7 Komunikace v týmu

10.7.1 Osobní komunikace tváří v tvář

10.7.2 Rozhovor

10.7.3 Písemná a elektronická komunikace v týmu

10.8 Budování týmu

10.8.1 Teoretická východiska a přístupy k budování týmu

10.8.2 Teambuilding

10.9 Pracovní motivace a stimulace

10.10 Hodnocení

10.10.1 Systematické hodnocení pracovníků

10.10.2 Hodnotící pohovor

10.10.3 Vzory hodnotících formulářů

 

11 Korespondence a elektronická komunikace

 

11.1 Úprava úřední korespondence

11.1.1 Dopisní papíry

11.1.2 Písmo

11.1.3 Záhlaví úředního dopisu

11.1.3.1 Úprava adres

11.1.3.2 Referenční pole

11.1.3.3 Odvolací údaje

11.1.4 Stať úředního dopisu

11.1.5 Závěr úředního dopisu

11.1.6 Obálka úředního dopisu

11.2 Úprava osobní korespondence

11.2.1 Dopisní papíry

11.2.2 Písmo

11.2.3 Záhlaví osobního dopisu

11.2.4 Stať osobního dopisu

11.2.5 Závěr osobního dopisu

11.2.6 Obálka osobního dopisu

11.3 Netiketa

11.3.1 Netiketa e-mailu

11.3.2 Emotikony a akronymy

 

12 Vizuální komunikace

 

12.1 Proč používáme symboly a značky?

12.2 Firemní image

12.3 Firemní identita

12.4 Firemní styl

12.4.1 Fáze změny firemního stylu

12.4.2 Úvodní analýza

12.4.3 Audit a zadání

12.4.4 Implementace firemního stylu

 

13 Grafický manuál

 

13.1 Co grafický manuál obsahuje

13.2 Životní cyklus manuálu

13.3 Odvozené prvky firemního stylu

Ing. Pavel Boucník, Ph.D.

... autor zastává pozici PDM Key User ve společnosti Siemens Industrial Turbomachinery.

Mgr. Petra Koktavá

... autorka vystudovala filozofii a bohemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Zdeňka Pitrunová

... autorka vystudovala etnologii a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v současné době zde dokončuje doktorandské studium.

49 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout