Najdôležitejšie aspekty procesného práva v konaniach podľa stavebného zákona

Najdôležitejšie aspekty procesného práva v konaniach podľa stavebného zákona

Termín: 21. 10. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Právne predpisy upravujúce procesno-právnu stránku v prvom a druhom stupni konaní podľa stavebného zákona. Nová právna úprava preskúmania právoplatného rozhodnutia a opatrenia stavebného úradu.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Legislatíva v procesnej časti konaní podľa stavebného zákona je ustálená už niekoľko desaťročí, to však neznamená, že jej aplikácia je jednoduchá. Cieľom seminára je oboznámiť záujemcov s používanými procesnými inštitútmi a to z hľadiska ich použitia zo strany stavebného úradu ako aj zo strany účastníka stavebného konania.

Párovým predpisom k stavebnému zákonu je zákon o správnom konaní, pričom jeho kvalitné použitie všetkými subjektmi zabezpečuje zákonnú rovnováhu v právnych vzťahoch. Rýchla aplikácia Správneho súdneho poriadku aj jeho znalosť základných pravidiel umožňuje v konkrétnych prípadoch zmenu právnych pomerov v záujme zákonnosti rozhodnutí a z nich vyplývajúcich práv a povinnosti pre zainteresované subjekty stavebných konaní. 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Školenie je určené pre stavebníkom, investorom stavieb, stavebným úradom v oboch stupňoch rozhodovania, zainteresovaným účastníkom stavebných konaní, zástupcom dotknutých orgánov a inštitúcii, osobám vykonávajúcim vybrané činnosti vo výstavbe a osobám vykonávajúcim autorský dohľad na stavbami.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (9.00 – 13.00)

  1. Legislatívna úprava procesného práva v komplexe stavebno-právnych vzťahov medzi zainteresovanými subjektmi vo výstavbe

  2. Procesné pravidlá a aplikácia právnych inštitútov v prvostupňových konaniach podľa stavebného zákona

  3. Použitie zákona o správnom konaní v druhostupňových konaniach podľa stavebného zákona

  4. Aplikácia Správneho súdneho poriadku proti právoplatnému rozhodnutiu a opatreniu stavebného úradu. Správna žaloba a návrh na pozastavenie účinkov napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia orgánu stavebného úradu

  5. Uplatnenie a postup pri kasačnej sťažnosti v konaní

  6. Judikatúra správnych orgánov a súdov v problematike aplikácie procesných predpisov v konaniach podľa stavebného zákona. Informácie o Najvyššom správnom súde SR  

  7. Diskusia a priestor na otázky

JUDr. Ján Amos Florián Gajniak

Absolvent Právnickej fakulty UK v roku 1982, advokát a konateľ obchodnej spoločnosti poskytujúcej právne služby. Je členom Slovenskej advokátskej komory od 1991, odborný asistent STU v Bratislave - Stavebná fakulta od roku 2010.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).