Najvýznamnejšie zmeny Zákonníka práce v roku 2020

Najvýznamnejšie zmeny Zákonníka práce v roku 2020

Zvýšená výmera dovolenky – Minimálna mzda – Športové poukazy – Novinky vo vysielaní zamestnancov od 30.7.2020 – Aktuálne opatrenia a povinnosti po koronavíruse

Termín: 10. 7. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Rok 2020 prináša viaceré zmeny v Zákonníku práce. Zamestnávateľ musí poznať aktuálnu legislatívu a prispôsobovať sa jej. Najväčšou zmenou prejde v lete 2020 vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu EÚ. Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky nielen vo vzťahu k slovenským kontrolným orgánom, ale najmä pri kontrolách v zahraničí. Oboznámite sa zároveň aj s ďalšími novinkami, ktoré na Vás čakajú v roku 2020!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami Zákonníka práce v prvom polroku 2020, najmä s problematikou vysielania zamestnancov do iných štátov EÚ.Počas seminára Vás budeme informovať o nových predpisoch, novelách súvisiacich zákonov a smerníc EÚ a dozviete sa potrebné postupy zamestnávateľa.

Na interaktívnom seminári Vám vysvetlíme všetky potrebné náležitosti pri vysielaní zamestnancov, a/alebo prijímaní vyslaných zamestnancov, porovnáme rozdiely medzi vysielaním a vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu, upozorníme na administratívne požiadavky pri vysielaní zamestnancov.

Online seminár Vám poskytne komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca v období po uvoľnení opatrení a zároveň pre prípad vysielania. Dozviete sa všetky dležité informácie o administratívnych postupoch potrebných pri ich vysielaní a komunikácii s príslušnými inštitúciami na Slovensku a v prijímajúcich členských štátoch.

 

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Seminár ,,Najvýznamenjšie zmeny Zákonníka práce v roku 2020“ je určený zamestnávateľom, fyzickým a právnickým osobám a personalistom, ktorí riešia problematiku vysielania zamestnancov do zahraničia v praxi a všetkým, ktorí sa riadia podľa Zákonníka práce.

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM  ONLINE SEMINÁRA (9,00 - 13,00 hod.)

  1. Zvýšená výmera dovolenky
  2. Športové poukazy
  3. Minimálna mzda
  4. Legislatíva upravujúca vysielanie zamestnancov a jej uplatňovanie v praxi
  5. Postupy a povinnosti zamestnávateľa v období po pandémii
  6. Komunikácia s príslušnými inštitúciami
  7. Sociálne a zdravotné zabezpečenie vyslaných zamestnancov
  8. Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia
  9. Diskusia – Vaše otázky, riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Profesijná prax:
Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.