Odborná konferencia pre riaditeľky MŠ: Prevratné zmeny pre rok 2023

Odborná konferencia pre riaditeľky MŠ: Prevratné zmeny pre rok 2023

Nová legislatíva • Pracovnoprávne zmeny • Príplatky

Termín: 13. 4. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Konferencia pre riaditeľky MŠ je tu opäť aj v roku 2023. V Nakladatelství Forum sa tešíme, že sa spolu s vami, milé pani riaditeľky znovu stretneme a strávime spoločne inšpiratívne chvíle. Aj tento rok sme pre vás vyskladali program s hodnotnými informáciami, ktoré zužitkujete vo svojej profesii. Tešiť sa môžete na svojich obľúbených lektorov, skvelú atmosféru, množstvo podnetných informácií a inšpirácie!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Nenechajte si ujsť celoslovenskú odbornú konferenciu pre riaditeľky MŠ! Oboznámime vás nielen s najnovšími legislatívnymi novinkami, ale aj so všetkými vyhláškami z oblasti predprimárneho vzdelávania a materských škôl. Prevedieme vás novými povinnosťami pedagogických zamestnancov a poskytneme vám hodnotné informácie, ktoré nevyhnutne potrebujete k výkonu vašej funkcie.

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o najhorúcejších témach z oblasti riadenia MŠ. Súčasťou konferencie sú odborné prednášky od renomovaných odborníkov z praxe v oblasti predprimárneho vzdelávania či školskej administrácie či legislatívy. 

Chcete sa včas dozvedieť aké legislatívne zmeny ovplyvnia práva a povinnosti riaditeliek MŠ v šk. roku 2022/2023? Ktoré legislatívne novinky môžete očakávať v oblasti riadenia materskej školy, výchovy a vzdelávania, poradenstva a prevencie, a čo to bude znamenať pre vás v praxi? Na čo si treba dávať pozor? 

Na všetky otázky vám budú odpovedať a prednášať renomované lektorky, takže sa opäť máte na čo tešiť! 

 

Prečo si objednať konferenciu?

  • Všetky dôležité informácie, nové trendy a postupy v práci sa dozviete za jeden deň
  • Získate komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe povinnosti dané legislatívou
  • Nadobudnete cenné informácie a odpovede, potrebné pre efektívne riadenie MŠ
  • Načerpáte inšpiráciu a podelíte sa o svoje skúsenosti s ostatnými riaditeľkami a kolegyňami z praxe
  • Budete mať možnosť viesť odborné diskusie s profesionálmi z praxe

Kliknite sem pre detailný program konferencie.

 

Pre koho je konferencia určená?

  • riaditeľky a riaditelia MŠ bez ohľadu na formu zriadenia
  • zástupkyne a zástupcovia riaditeľa MŠ
  • majitelia alebo zriaďovatelia MŠ

 

Ďalšie informácie

V cene konferencie sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávky odborníkov, ktoré si môžete pozrieť aj opakovane na vašej privátnej stránke. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program odbornej konferencie (9,00 – 18,00)

 

1. Zásadné legislatívne zmeny v roku 2023

- Čo prinesú všeobecné, cielené a špecifické podporné opatrenia pre MŠ podľa novely školského zákona?

- Ako bude vyzerať Katalóg podporných opatrení pre MŠ?

- Kompetencie riaditeľa/ky MŠ a rady školy - model vzájomnej spolupráce podľa novely Zákona o štátnej správe a školskej samospráve

- Spolupráca MŠ so zariadeniami poradenstva a prevencie

2. Profesijný rozvoj a jeho možnosť v MŠ

- Systémový prístup k plánovaniu profesijného rozvoja

- Evalvácia učebných potrieb učiteliek

- Plánovanie a realizácia profesijného rozvoja v škole

3. Financovanie MŠ a školských zariadení podľa nových pravidiel

4. Na ktoré príplatky majú nárok pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci v roku 2023

5. Veľká novela Zákonníka práce a pracovné zmluvy v MŠ

- Úprava pracovného času na žiadosť zamestnanca

- Novinky v pracovných zmluvách, v doručovaní písomností a informačnej povinnosti

- Podmienky pri zamestnávaní na DVP a DPČ

Záver: Panelová diskusia s PhDr. Vierou Hajdúkovou, PhD.

 

 

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Jana Sládečková je generálnou riaditeľkou Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1991 pôsobila postupne na Školskej správe v Trnave ako vedúca oddelenia, na Krajskom úrade v Trnave a na Úrade Trnavského samosprávneho kraja ako vedúca odboru financovania školstva.

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. et PhD.

Vedúci oddelenia podpory profesijného rozvoja
Odbor podpory vzdelávania a profesijného rozvoja
NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže

PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Hotel NIVY, Bratislava

Hotel NIVY, Bratislava

Líščie nivy 442, Bratislava 82108

Hlavná železničná stanica
autobusy č. 74 a 61
Železničná stanica Nové mesto
autobusy č. 50 a 185
Železničná stanica Petržalka
autobus č. 86
Letisko
autobus č. 61
PARKOVANIE:
Parkovisko BILLA
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout