Odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v roku 2022

Odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v roku 2022

Platy a príplatky v súlade s legislatívnymi zmenami

Termín: 10. 3. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Achillova päta mzdárov a personalistov vo verejnej správe je rozhodne odmeňovanie. Mnohí nemajú nastavený systém v súlade so zákonom a ani nevedia o svojich chybách. Ale pred kontrolou nevedomosť neospravedlňuje! Ako je to so zákonom o odmeňovaní, zákonom o pedagogických asistentoch a zákonom o odborných zamestnancoch? Poznáte pravidlá vyhlášky kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov? Toto všetko sa dozviete od skúsenej odborníčky priamo z Inšpektorátu práce.

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami evidencie dochádzky a možnosťami rozvrhnutia pracovného času pedagogického a nepedagogického zamestnanca.

Dozviete sa, kedy je možné zamestnancovi nariadiť prácu nadčas a kedy je možné s ním dohodnúť prácu nadčas. Vysvetlíme si pravidlá nariaďovania pracovnej pohotovosti.

Komu je online seminár určený:

Seminár je určený je určený riaditeľom škôl a školských zariadení, personalistom a mzdárom škôl, a každému zamestnancovi, ktorý sa zapája do procesu nastavenia, fungovania alebo realizácie odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA (9,0013,00 hod.)

 1. Predmet a rozsah legislatívnej úpravy
  • Najvýznamnejšie zmeny a novely zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ich uplatňovanie v praxi
 2. Kvalifikačné predpoklady
  • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
  • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
  • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
 3. Plat zamestnanca
  • Nárokové zložky platu vs. nenárokové zložky platu
  • Funkčný plat
 4. Zaraďovanie zamestnancov do platových tried
  • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
  • Splnenie kvalifikačných predpokladov
  • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
  • Výnimka zo vzdelania
 5. Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
  • Započítaná prax
  • Podmienky zvýšenia tarifného platu
  • Osobný plat
  • Príplatok za riadenie a za zastupovanie
  • Osobný príplatok a ostatné príplatky
 6. Časté problémy a chyby pri nastavení odmeňovacieho systému
 7. Nerešpektovanie kvalifikačných požiadaviek a iné časté prešľapy - ako ich napraviť?

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout