Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2021 - aktuálne problémy a riešenia

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2021 - aktuálne problémy a riešenia

Termín: 28. 1. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Na online seminári sa dozviete, čo sa bude meniť od 1.1.2021 v oblasti sociálnych a zdravotných odvodov a to v prípade zamestnanca ale aj v prípade zamestnávateľa. Aké odvody bude zamestnanec platiť zo svojej hrubej mzdy a aké odvody bude za neho platiť zamestnávateľ? Z čoho sa platia tieto odvody? To všetko sa dozviete od skúsenej odborníčky s dlhoročnou praxou!

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

189 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

 

Cieľom praktického online seminára je upozorniť účastníkov na nástrahy, s ktorými sa môžu stretnúť pri vyplácaní zdravotných a sociálnych odvodov v prípade ak je v pozícii zamestnanca, ale aj v pozícii zamestnávateľa.
 
Na prakticky zameranom online seminári vás prevedieme a vymenujeme vám aké odvody má na starosti zamestnávateľ a aké zamestnanec od 1.1.2021! Tiež sa dozviete z čoho platí zamestnanec a zamestnávateľ odvody.
 
V rámci diskusie je aj možnosť konzultácie konkrétnych problémov súvisiacich s témou podľa potrieb účastníkov.

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Celodenný online seminár,,Odvody  do sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 - aktuálne problémy a riešenia ''  je určený najmä HR manažérom, personalistom, členom štatutárnych orgánov, konateľom, riaditeľom ale aj právnikom.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online semináru získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene online seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály.

Program ONLINE seminára (08.30 – 14.00 hod.):

 1. Zmeny v sociálnych a zdravotných odvodoch zamestnávateľa a zamestnanca
 • Ako sa zmenia  odvody  na sociálne poistenie do Sociálnej poisťovne a odvody na zdravotné poistenie do zdravotnej poisťovne od 1.1. 2021 , sadzby, všeobecný vymeriavací základ , sadzby poistného
 • Čo je bude vymeriavacím základom (hrubá mzda, odmeny, iný príjem) pre odvody  u zamestnávateľa a u zamestnanca
 • Aké odvody sa platia z príspevkov poskytnutých zo Sociálneho fondu
 • Aké povinnosti má zamestnávateľ (zamestnanec)  v súvislosti s platením odvodov
 • Čo v prípade, že zamestnávateľ je platobne neschopný (nemá na úhradu poistného)
 • Ďalšie významné zmeny v  platení poistného (v rokoch 2021 – 2023)
 1. Ako postupovať pri výplate príspevku zo sociálneho fondu
 • Stravovanie zamestnancov (spôsoby, formy limity),
 • Doprava do zamestnania (povinnosti zamestnávateľa- zamestnanca, spôsob dopravy,  výška príspevku),
 • Príspevky na kultúru, regeneráciu PS a rekreáciu...)
 • Jazykové kurzy v zahraničí  a vzdelávanie zamestnancov ( príspevky mimo rámec ZP)
 • Zdravotná starostlivosť o zamestnancov ( formy poskytovania príspevku, načo je možné príspevok poskytnúť, výška príspevku)...
 • Príspevky na SDS a DDS, ÚP)
 • Sociálna výpomoc a pôžičky (chápanie sociálnej výpomoci – narodenie dieťaťa, úmrtie, dlhodobá  pracovná neschopnosť...)
 • Sociálna výpomoc pri dlhodobej dočasnej pracovnej neschopnosti
 • Príspevky poskytnuté v rámci ostatnej sociálnej politiky ( príspevky rodinným príslušníkom, akcie, jubileá, odchody do dôchodku...)
 • Zdaňovanie poskytnutých príspevkov ( podmienky oslobodenia od dane)
 • Praktické rady a odporúčania, diskusia

Ing. Miluška Horváthová

Má dlhoročné lektorské skúsenosti s cestovnými náhradami. Špecializuje sa na oblasť miezd a personalistiku.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

189 EUR
bez DPH