Pasce veľkej novely zákona v praxi materských škôl od 1. 9. 2023

Pasce veľkej novely zákona v praxi materských škôl od 1. 9. 2023

Najčerstvejšie informácie o novele a jej ustanoveniach pre predprimárne vzdelávanie

Termín: 24. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Čo všetko čaká vašu MŠ v novom školskom roku 2023/2024? Legislatíva má v aktuálnom hektickom období stále nové a nové zákonné úpravy, ktoré musíte poznať. Ako má prebiehať prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie a ako plniť všetky náležitosti povinného predprimárneho vzdelávania v závislosti od vašej situácie? Aké sú kompetencie regionálnych úradov školskej správy? Spoznajte potrebné detaily všetkých zákonov ktoré sa týkajú hlavne riaditeľov materských škôl.

129 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Online seminár je zameraný na problematiku prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v kontexte novely školského zákona 2023. V nadväznosti na zákonné úpravy realizované v poslednom období budú sumarizované všetky podstatné skutočnosti viažuce sa najmä k deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Čo všetko vás na našom celodennom online seminári čaká si môžete pozrieť v detailnom programe.

Komu je seminár určený:

Seminár "Pasce veľkej novely zákona v praxi materských škôl od 1. 9. 2023" je určený pre pedagogických zamestnancov  a riaditeľov materských škôl a zariadení predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávka, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu 1 mesiaca. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.  

Program celodenného seminára (09:00 - 12:00)

 1. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie a rozhodnutia o prijatí.
 2. Rozhodovacie procesy riaditeľa materskej školy v kontexte povinného predprimárneho vzdelávania.
 3. Prednostné prijatie dieťaťa plniaceho PPV.
 4. Deti plniace PPV.
 5. „Skoršie“ umožnenie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (pred 5.rokom veku).
 6. Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 7. Individuálne vzdelávanie.
 8. Formy výchovy a vzdelávania.
 9. Kompetencie regionálnych úradov školskej správy vo vzťahu k plneniu povinného predprimárneho vzdelávania.
 10. Zanedbávanie starostlivosti o povinné predprimárne vzdelávanie zo strany zákonných zástupcov.
 11. Ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie.
 12. Spádová materská škola.
 13. Ďalšie zmeny a úpravy týkajúce materských škôl a ich pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii povinného predprimárneho vzdelávania.
 14. Odpovede na otázky a diskusia.
PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

129 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout