Pravidlá zamestnávania asistenta pedagóga v šk. r. 2020/2021 od A do Z

Pravidlá zamestnávania asistenta pedagóga v šk. r. 2020/2021 od A do Z

Aké sú povinnosti pri zamestnávaní pedagogických asistentov a aké sú najčastejšie chyby pri ich zamestnávaní?

Termín: 16. 9. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Na online seminári vám skúsená odborníčka na oblasť pracovnoprávnych vzťahov v školstve povie, ako zamestnávať pedagogických asistentov. Vysvetlíme vám aké práva, povinnosti a nároky majú pedagogickí asistenti. Nevynecháme ani spôsoby odmeňovania a uzatvárania pracovného pomeru. Nebudú chýbať ani prípady z praxe, odporúčania a tipy priamo od odborníčky zo Štátnej školskej inšpekcie!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je vysvetlenie pracovnoprávnych vzťahov pri zamestnávaní pedagogických asistentov. Dozviete sa aké má povinnosti zamestnávateľ v uvedenej oblasti a zoznámite sa s právami, povinnosťami a nárokmi pedagogických asistentov vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.

Na online seminári sa budeme venovať aj téme odmeňovania pedagogických asistentov. Povieme si, ako uzatvárať pracovný pomer a vysvetlíme si náležitosti spojené s trvaním a ukončením pracovného pomeru asistenta pedagóga.

Od lektorky sa dozviete, čo všetko by malo byť obsahom pracovnej zmluvy, aké sú predpoklady na výkon pracovnej činnosti a kvalifikačné predpoklady. Vysvetlíme si, ako zaraďovať asistentov do kariérových stupňov a platových tried, zoznámime sa s pracovným časom, vzdelávaním v profesijnom rozvoji a poskytovaním pracovného voľna. Nevynecháme ani tému pracovných činností vykonávaných pedagogickým asistentom a dĺžku dovolenky.

Lektorka sa zameriava na správne vyhotovovanie pracovnej zmluvy a oznámenia o výške a zložení funkčného platu, správne zaraďovanie do platových tried a posudzovanie kvalifikačných predpokladov. Odpovedá na najčastejšie otázky z praxe.

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

3-hodinový online seminár „Pravidlá zamestnávania asistenta pedagóga v šk. r. 2020/2021 od A do Z “ je určený zamestnancom personálnych útvarov škôl a školských zariadení, ako aj vedúcim zamestnancom škôl a školských zariadení a tiež aj zamestnancom personálnych útvarov zriaďovateľov škôl a školských zariadení (mestá, obce, VÚC).

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8,30 - 11,30 hod.)

 1. Pedagogický asistent a jeho postavenie
 2. Predpoklady na výkon pracovnej činnosti
 3. Kvalifikačné predpoklady a získavanie kvalifikačných predpokladov a lehoty na ich získanie
 4. Posudzovanie kvalifikačných predpokladov
 5. Uzatvorenie pracovného pomeru
 6. Predzmluvné vzťahy
 7. Pracovná zmluva a jej náležitosti
 8. Pracovná činnosť pedagogického asistenta
 9. Trvanie pracovného pomeru
 10. Zaradenie do kariérneho stupňa
 11. Adaptačné vzdelávanie
 12. Zaradenie do platovej triedy
 13. Započítaná prax a pedagogická prax
 14. Plat, jeho zložky a funkčný plat
 15. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu a jeho náležitosti
 16. Vzdelávanie pedagogického asistenta v profesijnom rozvoji
 17. Pracovné voľno na vzdelávanie
 18. Týždenný pracovný čas
 19. Dovolenka pedagogického asistenta
 20. Skončenie pracovného pomeru 
 21. Diskusia – Vaše otázky, riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout