Pravidlá zamestnávania živnostníkov v roku 2020 - vyhnite sa zbytočným pokutám!

Pravidlá zamestnávania živnostníkov v roku 2020 - vyhnite sa zbytočným pokutám!

Sankcie za nelegálne zamestnávanie - Možnosti „zamestnávania“ živnostníkov – Tipy na zníženie rizík- Konzultácia právnych otázok

Termín: 6. 3. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Fenoménom dnešných dní sa stáva, že pracovníci nechcú pracovať na pracovný pomer ale „na faktúru“. Je možné zamestnať namiesto zamestnanca živnostníka? Aké sú ale pravidlá a možnosti uzatvárania obchodnoprávnych zmlúv s poskytovateľmi rôznych služieb a činností (SZČO)? Kedy už je potrebné uzatvoriť pracovný pomer na tieto činnosti? Ako túto situáciu v súvislosti so Zákonníkom práce riešia inšpektoráty práce? Na všetky otázky Vám ochotne poradí skúsená právnička!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je dať odpovede na kľúčové otázky pre Vašu prax. Dozviete sa, čo je nelegálne zamestnávanie, kde leží hranica medzi legálnym a nelegálnym využívaním obchodnoprávnych vzťahov, aké sankcie hrozia v prípade nelegálneho využívania obchodnoprávnych vzťahov.

 

Vysvetlíme Vám vzťah zamestnávateľa a zamestnanca, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu na základe živnosti namiesto pracovnej zmluvy. Budeme sa venovať otázke, či zamestnávateľ musí zveriť výkon práce zamestnanca výlučne na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo je možné uskutočňovať jednotlivé poskytované činnosti na základe obchodnoprávnych vzťahov.

 

Získate priestor na konzultáciu právnych otázok týkajúcich sa povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi a ich súladu so Zákonníkom práce, ako aj ďalšími právnymi predpismi. Na všetky otázky Vám ochotne odpovie skúsená odborníčka z praxe!

Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár ,,Pravidlá zamestnávania živnostníkov v roku 2020 - vyhnite sa zbytočným pokutám!‘‘ je určený najmä podnikateľom, zamestnávateľom, ako aj fyzickým osobám, ktorí už uzatvorili zmluvy o poskytovaní služieb na základe obchodnoprávnej zmluvy a chceli by si skontrolovať legálnosť takého postupu resp. poznať súvisiace riziká.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9.00 – 15.30 hod.):

 

 1. Nelegálne zamestnávanie a švarcsystém
 • definícia a vymedzenie nelegálneho zamestnávania
 • pracovnoprávny vzťah verzus obchodnoprávny vzťah  
 • dopady švarcsystému pre zamestnávateľa a zamestnanca

 

 1. Právna úprava zakazujúca švarcsystém
 • platná právna úprava v praxi
 • definícia a vymedzenie znakov závislej práce v zmysle platného Zákonníka práce

 

 1. Sankcie
 • rozlíšenie sankcií a orgánov, ktoré ich môžu ukladať

 

 1. Vymedzenie hranice legálnej obchodnej spolupráce a nelegálneho švarcsystému
 • vysvetlenie pojmu „závislá práca“
 • detailné vymedzenie jednotlivých charakteristík závislej práce

 

 1. Určenie najrizikovejších aspektov využívania švarcsystému a opatrenia znižujúce riziká

 

 1. Príklady z praxe
 • príklady z praxe, prax inšpektorátov práce

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Profesijná prax:
Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.