Problematické odmeňovanie zamestnancov za prácu vo verejnom záujme v roku 2024

Problematické odmeňovanie zamestnancov za prácu vo verejnom záujme v roku 2024

Konkrétne rady, príklady z praxe, najčastejšie problémy a návrhy na ich riešenie

Termín: 21. 3. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete ako aplikovať odmeňovanie v roku 2024 do praxe bez chýb? Zaraďuje vašich zamestnancov do správnej platovej triedy či stupňa? Máte chaos v príplatkoch, tarifných platoch či náhradách? Hľadáte komplexný prehľad o aktuálnej úprave zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s cieľom ich správnej aplikácie v praxi a riešenia konkrétnych príkladov so zameraním na jednotlivé problematické okruhy? Získajte praktické rady, návody a riešenia na online seminári.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je predstaviť a vysvetliť účastníkom:

 • kvalifikačné predpoklady a posudzovanie ich plnenia
 • platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
 • platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
 • systém odmeňovania a špecifiká odmeňovania zamestnancov
 • ako správne aplikovať odmeňovanie do praxe
 • tarifný plat, príplatky a náhrady
 • schvaľovanie a úprava osobného príplatku
 • odstupné a odchodné
 • ako eliminovať hlavné nedostatky v odmeňovaní,
 • najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi a ich správne riešenia

Získate komplexný prehľad o aktuálnej úprave zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s cieľom ich správnej aplikácie v praxi a riešenia konkrétnych príkladov so zameraním na problematické okruhy.

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

Komu je online seminár určený:

Online seminár je určený pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové  a príspevkové organizácie, obce, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy

Personálne pre: vedúcich zamestnancov, personalistov, mzdové účtovníčky, manažérov ľudských zdrojov, manažérov na všetkých úrovniach riadenia verejnej správy, audítorov, kontrolórov a záujemcov o problematiku odmeňovania vo verejnom sektore v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 1 mesiaca, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9.00–15.00hod.):

 

ODMEŇOVANIE NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME VRÁTANE POSLEDNÝCH ZMIEN

(zákon č. 553/2003  Z. z.)  

 • Predmet a pôsobnosť zákona č. 552/2003 Z. z. a zákona č. 553/2003 Z. z.
  • subjekty, na ktoré sa zákony vzťahujú
  • vymedzenie niektorých pojmov
  • zabezpečenie zvýšenej ochrany verejného záujmu
 • Kvalifikačné predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme a ich posudzovanie
  • kvalifikačný predpoklad vzdelania
  • posudzovanie vzdelania a praxe
  • osobitný kvalifikačný predpoklad
 • Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
  • zaraďovanie podľa najnáročnejšej činnosti
  • použitie katalógu pracovných činností
  • zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
  • započítavanie odbornej praxe
  • započítavanie započítanej praxe
  • započítaná prax vyplývajúca zo zákona
 • Plat zamestnanca
  • tarifný plat, zvýšenie tarifného platu
  • zákonné príplatky
  • príplatok za profesijný rozvoj
  • nárokové zložky platu
  • nenárokové zložky platu
  • povinnosti zamestnávateľa
 • Odstupné a odchodné
  • výška odstupného podľa dĺžky pracovného pomeru
  • povinnosť vrátenia odstupného
  • prvé skončenie pracovného pomeru a odchodné
 • Najčastejšie problémy pri aplikácii zákona
 • Diskusia a riešenie konkrétnych otázok

 

Získané vedomosti môžete využiť pri uplatňovaní odmeňovania v rámci problematiky riadenia ľudských zdrojov.

 

 

Mgr. Jaroslava Antalová

Dlhodobo pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout