Protipožiarna ochrana budov v roku 2022

Protipožiarna ochrana budov v roku 2022

Termín: 11. 11. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Chcete vedieť, aké sú najnovšie trendy, aktuálne legislatívne požiadavky či akú požiarnu bezpečnosť vyžadujú fotovoltické systémy? Prihláste sa na 3. ročník odbornej konferencie zameranej na protipožiarnu ochranu budov v roku 2022 a zistite viac!

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % !

 

155 EUR
bez DPH

 

Pozývame vás na jedinečnú odbornú konferenciu zameranú na protipožiarnu ochranu budov.

TERMÍN: 11. november 2021

MIESTO: BRATISLAVA | ONLINE

Odborná garantka: Bc. Ing. Gašpercová Stanislava, PhD.

 

Ciele konferencie: 

Na konferencii sa dozviete dôležité informácie týkajúce sa možností využitia progresívnych stavebných materiálov a systémových riešení, problematiky únikových ciest a evakuácie, elektromobility a bezpečnosti, ako aj praktické aspekty prevádzky stavieb z pohľadu požiarnej prevencie a súvisiacich právnych predpisov. 

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s problematikou protipožiarnej bezpečnosti stavieb, právnymi a technickými predpismi pre túto oblasť, ale tiež s požiadavkami na protipožiarnu ochranu, ktorú budovy musia spĺňať počas celej svojej životnosti. Konferencia prinesie najdôležitejšie informácie a nové vývojové  trendy z oblasti ochrany pred požiarmi z pohľadu projektovej prípravy, realizácie a prevádzky stavieb.

 
Čo sa na konferencii dozviete? 

► najnovšie zmeny a trendy rozvoja oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb,

► o aktuálnych legislatívnych zmenách a dôležitých vyhláškach,

► aký je pohľad na elektromobilitu z hľadiska požiarnej bezpečnosti,

► o postupe pri aplikovaní CFD modelu požiaru v inžinierskej praxi,

► o požiarnej bezpečnosť obvodových plášťov s fotovoltickými systémami,

► o inovatívnych materiáloch a systémoch pre požiarnu bezpečnosť stavieb.


Pre koho je konferencia určená? 

Konferencia je určená hlavne pre architektov, projektantov, špecialistov požiarnej ochrany, stavbárov, správcov prevádzkovateľov budov, facility manažérov.

Forma konferencie:
V prípade priaznivej situácie sa bude konferencia konať prezenčne v Bratislave. 

 

 Organizátori podujatia:    

 

 

Predbežný program konferencie 

Program konferencie doplníme už čoskoro! 

 

 

Kolektív lektorov

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

155 EUR
bez DPH