Protipožiarna ochrana budov a stavieb v roku 2022

Protipožiarna ochrana budov a stavieb v roku 2022

Veľké zmeny noriem – únikové cesty – fotovoltaické systémy – požiarnu odolnosť

Termín: 11. 11. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Chcete vedieť, aké sú aktuálne legislatívne požiadavky na požiarnu bezpečnosť budov a stavieb? Čo vyžadujú fotovoltické systémy? Aké sú najčastejšie pochybenia v oblasti únikových ciest? Prihláste sa na 2. ročník odbornej konferencie zameranej na protipožiarnu ochranu z pohľadu výstavby i facility managementu.

Zoberte so sebou aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

155 EUR
bez DPH

Ciele konferencie:

Na konferencii sa dozviete dôležité informácie týkajúce sa možností využitia progresívnych stavebných materiálov a systémových riešení, problematiky únikových ciest a evakuácie, elektromobility a bezpečnosti, ako aj praktické aspekty prevádzky stavieb z pohľadu požiarnej prevencie a súvisiacich právnych predpisov.

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s problematikou protipožiarnej bezpečnosti stavieb, právnymi a technickými predpismi pre túto oblasť, ale tiež s požiadavkami na protipožiarnu ochranu, ktorú budovy musia spĺňať počas celej svojej životnosti. Konferencia prinesie najdôležitejšie informácie a nové vývojové trendy z oblasti ochrany pred požiarmi z pohľadu projektovej prípravy, realizácie a prevádzky stavieb.


Čo sa na konferencii dozviete?

  • o najnovších zmenách a trendoch rozvoja oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb,
  • o aktuálnych legislatívnych zmenách a zmenách technických noriem,
  • o protipožiarnej ochrane elektrických a elektronických systémov v budovách  
  • o protipožiarnych riešeniach stavieb,
  • o požiarnej bezpečnosti obvodových plášťov s fotovoltickými systémami,
  • o kontrole požiarnej bezpečnosti a sankciách.


Pre koho je konferencia určená?

Konferencia je určená hlavne pre architektov, projektantov, špecialistov požiarnej ochrany, stavbárov, správcov a prevádzkovateľov budov, facility manažérov.


Forma konferencie:

V prípade priaznivej situácie sa bude konferencia konať prezenčne v Bratislave.

 

Organizátori podujatia:

 

       

 

Konferenciu podporujú: 

Hlavný partner: 

            

 

Odborný partner: 

 

 

9.00 – 9.10                    Otvorenie konferencie

9.10 – 9.15                    Príhovor podporovateľov

9.15 – 10.10                  ING. JÁN DEKÁNEK: O aktuálnych zmenách slovenských technických noriem

10.10 – 10.40                ING. FRANTIŠEK GILIAN: Uplatňovanie ATN® dokumentov na podporu legislatívy a aplikačnej praxe

10.40 – 11.35                DOC. ING. AGNES IRINGOVÁ, PhD.: Fotovoltické systémy verzus požiarna dokumentácia

11.35 - 12.05                 ING. MILOŠ BÖHMER: Protipožiarna ochrana elektrických  a elektronických  systémov v budovách 

12.05 - 13.00                 Prestávka

13.00 - 13.30                JURAJ MLYNARČÍK:  Záruka kvality protipožiarnych riešení stavieb

13.30 – 14.00                JULIANA MICHALÁČOVÁ: Najväčšie prešľapy únikových ciest

14.00 - 14.30                 Kontrola požiarnej bezpečnosti a sankcie

14.30 – 15.10                Panelová diskusia 

15.10 -  15.20                Záver   

 

František Gilian

Zakladateľ Asociácie paísvnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (APPO SR) pôsobiaci od roku 2006 ako jej prezident a v súčasnosti ako generálny sekretár.

Ing. Juraj Mlynarčík

Ing. Juraj Mlynarčík

SYSTÉMY RIGIPS - ZÁRUKA KVALITY PROTIPOŽIARNYCH RIEŠENÍ STAVIEB
Pre značku Rigips pracuje od roku 1996 na rôznych pozíciách. V súčasnosti ako vedúci Technickej akadémie Rigips. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbor Pozemné stavby, opravy a rekonštrukcie. Okrem stavebnej fyziky a protipožiarnej ochrany sa venuje intenzívne stavebnej akustike, a to nielen po teoretickej, ale aj praktickej stránke odboru pri organizovaní skúšok stavebných konštrukcií Rigips a vývoji nových riešení.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

155 EUR
bez DPH