Protipožiarna ochrana budov a stavieb v roku 2022

Protipožiarna ochrana budov a stavieb v roku 2022

Veľké zmeny noriem – únikové cesty – fotovoltaické systémy – požiarnu odolnosť

Termín: 11. 11. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Chcete vedieť, aké sú aktuálne legislatívne požiadavky na požiarnu bezpečnosť budov a stavieb? Čo vyžadujú fotovoltické systémy? Aké sú najčastejšie pochybenia v oblasti únikových ciest? Prihláste sa na 2. ročník odbornej konferencie zameranej na protipožiarnu ochranu z pohľadu výstavby i facility managementu.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Ciele konferencie:

Na konferencii sa dozviete dôležité informácie týkajúce sa možností využitia progresívnych stavebných materiálov a systémových riešení, problematiky únikových ciest a evakuácie, elektromobility a bezpečnosti, ako aj praktické aspekty prevádzky stavieb z pohľadu požiarnej prevencie a súvisiacich právnych predpisov.

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s problematikou protipožiarnej bezpečnosti stavieb, právnymi a technickými predpismi pre túto oblasť, ale tiež s požiadavkami na protipožiarnu ochranu, ktorú budovy musia spĺňať počas celej svojej životnosti. Konferencia prinesie najdôležitejšie informácie a nové vývojové trendy z oblasti ochrany pred požiarmi z pohľadu projektovej prípravy, realizácie a prevádzky stavieb.


Čo sa na konferencii dozviete?

  • o najnovších zmenách a trendoch rozvoja oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb,
  • o aktuálnych legislatívnych zmenách a zmenách technických noriem,
  • o protipožiarnej ochrane elektrických a elektronických systémov v budovách  
  • o protipožiarnych riešeniach stavieb,
  • o požiarnej bezpečnosti obvodových plášťov s fotovoltickými systémami,
  • o kontrole požiarnej bezpečnosti a sankciách.


Pre koho je konferencia určená?

Konferencia je určená hlavne pre architektov, projektantov, špecialistov požiarnej ochrany, stavbárov, správcov a prevádzkovateľov budov, facility manažérov.

Ďalšie informácie:

V cene konferencie sú zahrnuté podkladové materiálynahrávky odborníkov, ktoré si môžete pozrieť aj opakovane na vašej privátnej stránke.

 

Organizátori podujatia:

 

       

 

Konferenciu podporujú: 

Hlavný partner: 

            

 

Odborný partner: 

 

 

9.00 – 9.10                    Otvorenie konferencie

9.10 – 9.15                    Príhovor podporovateľov

9.15 – 10.10                  ING. JÁN DEKÁNEK: O aktuálnych zmenách slovenských technických noriem

10.10 – 10.40                ING. FRANTIŠEK GILIAN: Uplatňovanie ATN® dokumentov na podporu legislatívy a aplikačnej praxe

10.40 – 11.35                DOC. ING. AGNES IRINGOVÁ, PhD.: Fotovoltické systémy verzus požiarna dokumentácia

11.35 - 12.05                 ING. MILOŠ BÖHMER: Protipožiarna ochrana elektrických  a elektronických  systémov v budovách 

12.05 - 13.00                 Prestávka

13.00 - 13.30                JURAJ MLYNARČÍK:  Záruka kvality protipožiarnych riešení stavieb

13.30 – 14.00                JULIANA MICHALÁČOVÁ: Najväčšie prešľapy únikových ciest

14.00 - 14.30                 Kontrola požiarnej bezpečnosti a sankcie

14.30 – 15.10                Panelová diskusia 

15.10 -  15.20                Záver   

 

Doc. Ing. Agnes Iringová, PhD.

Doc. Ing. Agnes Iringová, PhD.

František Gilian

František Gilian

Zakladateľ Asociácie paísvnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (APPO SR) pôsobiaci od roku 2006 ako jej prezident a v súčasnosti ako generálny sekretár.

Ing. Ján Dekánek

Ing. Ján Dekánek

Ing. Ján Dekánek pôsobil ako konateľ a obchodno-ekonomický riaditeľ, špecialista PO v spoločnosti APOLLOPROJEKT, s.r.o., od 25.08.2013 je konateľom spoločnosti Cognitio, s.r.o, ktorá sa zaoberá protipožiarnou bezpečnosťou. Je nositeľom autorizačného osvedčenia projektovanie pozemných stavieb a osvedčenia odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany. Je členom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR a Slovenská tunelárska asociácia.

Ing. Juraj Mlynarčík

Ing. Juraj Mlynarčík

SYSTÉMY RIGIPS - ZÁRUKA KVALITY PROTIPOŽIARNYCH RIEŠENÍ STAVIEB
Pre značku Rigips pracuje od roku 1996 na rôznych pozíciách. V súčasnosti ako vedúci Technickej akadémie Rigips. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbor Pozemné stavby, opravy a rekonštrukcie. Okrem stavebnej fyziky a protipožiarnej ochrany sa venuje intenzívne stavebnej akustike, a to nielen po teoretickej, ale aj praktickej stránke odboru pri organizovaní skúšok stavebných konštrukcií Rigips a vývoji nových riešení.

Ing. Miloš Böhmer

Ing. Miloš Böhmer

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT. Po ukončení štúdia pracoval na rôznych pozíciách v oblasti vývoja elektronických telekomunikačných a riadiacich systémov. V roku 1992 začal pracovať v dcérskej spoločnosti firmy Cerberus AG Švajčiarsko, ktorá bola významným výrobcom systémov elektrickej požiarnej signalizácia a plynových stabilných hasiacich zariadení. V práci v oblasti protipožiarnych systémov pre priemysel, tunely a energetiku pokračuje aj po integrácii spoločnosti Cerberus AG do koncernu Siemens. Pôsobí tiež v technickej komisii TK120 ÚNMS SR, ktorá sa zaoberá požiarnotechnickými zariadeniami a prostriedkami na ochranu pred požiarmi.

Juliana Michaláčová

Juliana Michaláčová

Správe bytových domov sa venujem vyše 15 rokov. Boli to práve mnohé nedostatky na bytových domoch, ktoré ma priviedli k rozšíreniu vedomostí o technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika. A keďže ide o tému veľmi aktuálnu venujem sa niekoľko rokov edukácii správcov práve v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti pri správe bytových domov. Prednášam na akreditovaných kurzoch Správcov bytových domov ako aj na konferenciách, ktoré sú pre správcov na Slovensku organizované. Vedomosti som si neskôr rozšírila aj absolvovaním špecializovaného dvojročného štúdia požiarnej ochrany na Strednej škole požiarnej ochrany MV SR, ktorá ma pre prax pri správe veľmi obohatila.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).