REKLAMNÉ STAVBY 2023: Povoľovanie a regulácia

REKLAMNÉ STAVBY 2023: Povoľovanie a regulácia

Povoľovanie • Užívanie • Čierne reklamné stavby • Sankcie

Termín: 28. 2. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Kto si posvieti na reklamné stavby v roku 2023? Ktoré sú povolené a ktoré musia zmiznúť? Prečo vyrastajú čierne reklamné stavby a ako zatočiť s ich majiteľmi v súlade s legislatívou? Akú úlohu hrá štátny stavebný dohľad pri reklamných stavbách? Aké úlohy pri reklamných stavbách budú mať nové stavebné úrady? Všetko o reklamných stavbách od A po Z sa dozviete len na praktickom online seminári s lektorkou z oblasti stavebného práva. Máte špecifické otázky? – Aj tieto zodpovieme! Prihláste sa hneď.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Starý stavebný zákon č. 50/1976 Zb. bude s účinnosťou od 1. apríla 2024 zrušený a nahradený novými predpismi, ktorými sú zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Obce ako stavebné úrady budú ešte do 31. marca 2024 postupovať podľa starého stavebného zákona resp. potom delimitujú nevybavené spisy týkajúce sa reklamných stavieb vrátane ohlásení na nový stavebný úrad  do 30. apríla 2026.

V téme bude vysvetlený vzťah medzi štátnou správou a samosprávou a obce dostanú základné informácie o prechode kompetencií z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy, a tiež odpovede na otázky: Kedy vzniknú nové stavebné úrady? Kde budú sídliť nové stavebné úrady? Prejdú zamestnanci obcí na nové stavebné úrady? Aké kompetencie zostanú obciam? Dokedy a ako budú obce fungovať ako stavebné úrady?

Zákon č. 145/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“) nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2021. Novela zaviedla legislatívne úpravy, ktoré poskytujú stavebným úradom – obciam a mestám účinné nástroje, umožňujúce regulovanie reklamných stavieb. Tieto zmeny sa týkajú reklamných stavieb z hľadiska ich povoľovania, odstraňovania a sankcionovania.

Cieľ online seminára:

Ponúknuť starostom a zamestnancom obecných úradov, ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku, výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri riešení reklamných stavieb bol v súlade so zásadami zákonnosti. 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

 • starostovia obcí (najmä novozvolení)
 • zamestnanci obecných (mestských) úradov (spoločných stavebných úradov), ktorí majú v náplni práce povoľovanie reklamných stavieb

Študijné materiály:

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to:

 • Vzťah štátna správa a samospráva a prechod kompetencií stavebných úradov podľa novej legislatívy
 • podrobné poznámky k téme Občianskoprávne námietky v stavebnom konaní,

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

Program seminára od 9:00 do 15:00

 1. REKLAMNÉ STAVBY podľa stavebného zákona
  • Právna úprava pojmu „reklamná stavba“
  • Druhy reklamných stavieb podľa funkcie (obsahu) a podľa veľkosti
  • Technické požiadavky na reklamné stavby
 2. Povoľovanie reklamných stavieb
  • Reklamné stavby nevyžadujúce povolenie ani ohlásenie
  • Príslušnosť stavebného úradu a orgánov obce
  • Ohlasovanie drobných reklamných stavieb
  • Povoľovanie reklamných stavieb v stavebnom konaní
   • Náležitosti žiadosti o povolenie reklamnej stavby
   • Postup stavebného úradu pri povoľovaní reklamnej stavby
   • Náležitosti stavebného povolenia na reklamnú stavbu
 1. Užívanie reklamných stavieb
  • Údržba reklamných stavieb
  • Nevyhnutné úpravy
  • Nariadenie zabezpečovacích prác
 2. Nelegálne (čierne) reklamné stavby
  • Zisťovanie nelegálnych reklamných stavieb - štátny stavebný dohľad
  • Postup stavebného úradu pri nelegálnych reklamných stavbách
   • Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia
   • Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe rozhodnutia
   • Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb podľa cestného zákona
 1. Sankcie za nelegálne reklamné stavby
  • Priestupky podľa stavebného zákona
  • Správne delikty podľa stavebného zákona
  • Priestupky a iné správne delikty podľa cestného zákona
 2. Právna úprava iných reklamných prostriedkov

JUDr. Helena Spišiaková

JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku. V roku 1983 nastúpila ako referent na odbore výstavby a územného plánovania vtedajšieho Mestského národného výboru v Nitre.V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií (napr. Nadácia vzdelávania samosprávy SR v Bratislave, Local Self Government Assistace Center v Bratislave, International City/County Management Association Washington, The United States Agency for International Development, Schweizerischer Städteverband, Mundi Unternehmen Beratung). Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach miestnej samosprávy).

Konanie v Bratislave

Konanie v Bratislave

 Upresníme   ,  Bratislava   

Miesto konanie ešte upresníme

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout