Seminár v Bratislave: Novinky zákonníka práce a pracovnej zmluvy v roku 2020

Seminár v Bratislave: Novinky zákonníka práce a pracovnej zmluvy v roku 2020

Termín: 21. 1. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

V roku 2020 nadobudnú účinnosť novely Zákonníka práce, ktoré menia základnú výmeru dovolenky, právnu úpravu vysielania zamestnancov, minimálnu mzdu a zavádzajú príspevok na športovú činnost dieťaťa. Na seminári sa dozviete o mzdových zvýhodneniach v roku 2020, peňažnom plnení pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov (13. a 14. platy). Informujeme Vás o problémoch v súvislosti s príspevkom na rekreáciu a zverejňovaním mzdy zamestnancov. Reč bude aj o zmenách v zákone o sociálnom fonde.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s podstatnými zmenami, ktoré so sebou prinášajú novely Zákonníka práce v roku 2020, ako aj so zmenami ďalších súvisiacich zákonov. 

Na seminári sa dozviete, ako sa v novom roku zmení dovolenka či vysielanie zamestnancov. Podrobne preberieme problematiku príspevku na športovú činnosť dieťaťa, nového príspevku zo sociálneho fondu, ako aj povinnosť zverejňovať mzdu zamestnancov.

Pozornosť budeme venovať najčastejším problémom pracovnoprávnych vzťahov z praxe. Pozrieme sa na vznik, zmenu pracovného pomeru a pracovnú zmluvu a jej najčastejšie nedostatky.

 

Komu je seminár určený:

Seminár Novinky zákonníka práce a pracovnej zmluvy v roku 2020 je určený najmä zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov zo súkromného, ako aj z verejného sektora.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed.

Novely Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov na rok 2020

 • vysielanie zamestnancov, dovolenka, príspevok na športovú činnosť
 • ďalšie novely ZP a pracovnoprávnych predpisov pre rok 2019, 2020 /minimálne mzda, mzdové zvýhodnenia, rodičovská dovolenka/.
 • Peňažné plnenie v roku 2020, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov /dovolenková a vianočná mzda v praxi/,
 • Zmeny v ochrane zamestnancov-oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Novely zákona o službách zamestnanosti a ZP – nahlasovanie voľných pracovných miest, mlčanlivosť o mzde zamestnancom,
 • Súvisiace novely zákona o sociálnom fonde a o dani z príjmov, súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch,
 • Oznámenia o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa,

 Vznik, zmena pracovného pomeru

 • všeobecné ustanovenia ZP, základné zásady ZP
 • pracovná zmluva a jej obsah
 • podstatné a ďalšie náležitosti pracovnej zmluvy
 • druhy pracovných pomerov
 • základné povinnosti zamestnanca a vedúceho zamestnanca
 • preradenie na inú prácu,
 • zmena pracovnej zmluvy
 • najčastejšie nedostatky pracovnej zmluvy
JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.