Ako postupovať pri úrazoch žiakov vo vašej škole?

Ako postupovať pri úrazoch žiakov vo vašej škole?

Úraz, je slovo, ktoré nechce počuť žiadny učiteľ, riaditeľ, vychovávateľ ani tréner. Ak zodpovedáte za priebeh vyučovania, či iných vzdelávacích aktivít, tento seminár je pre vás. Pripravíme vás na to ako zvládať úraz a jeho dôsledky z legislatívneho i ľudsko-praktického bezpečnostného hľadiska. Lektorka pracuje so vzormi z reálnych prípadov i sumarizáciou platnej legislatívy a nariadení, ktoré je povinnosť poznať. Pripravte sa na duchaprítomné riešenie situácie, keď už dôjde k najhoršiemu.

Cieľom je upriamiť pozornosť na vaše povinnosti v prípade, keď vo vašej škole, vzdelávacom zariadení, či v rámci vzdelávacích aktivít vášho zariadenia za ktoré zodpovedáte, dôjde k úrazu dieťaťa, mladistvého či zamestnanca. Rôznorodosť úrazu v tomto prípade nepozná hranice vzhľadom na obšírnosť vzdelávacích aktivít – samotné vyučovanie, prestávky počas vyučovania, telesná výchova, lyžiarske a plavecké výcviky, odborný výcvik a v neposlednej miere aj  nové nástrahy duálneho vzdelávania, či praktického vzdelávania. Zameriame sa na to ako sa postaviť k plneniu povinnosti v zmysle platnej legislatívy a riešiť danú situáciu s chladnou hlavou. Na vzorovom príklade vám ukážeme čo vás čaká a neminie. Dozviete sa čo obsahuje zoznam o školskom úraze, kto sa zúčastňuje na spísaní záznamu o školskom úraze, kto má aké zodpovednosti a právomoci, čo znamená odškodnenie úrazu a z koho „vrecka“ je realizované a aj to, ako sú vyvodzované zodpovednosti v prípade zistenia pochybenia.

Obsah školenia je možné prispôsobiť potrebám klienta. Počas celého školenia bude priestor na vaše otázky, výmenu skúseností a diskusiu.

Odporúčaný rozsah: 4 – 5 hodín

Pre koho? Seminár je určený predovšetkým pre riaditeľov škôl, pedagogických zamestnancov a osoby zúčastňujúce sa vyučovacieho procesu – asistenti, vychovávatelia, ako aj pre  osoby, zo strany zamestnávateľov, ktoré sa podieľajú na duálnom vzdelávaní, či zabezpečení odborného, praktického výcviku mimo pedagogických zamestnancov.

Prezrite si odporúčaný obsah školenia.

Orientačný obsah odbornej prípravy šitej na mieru:

 

 

 1. Školský úraz
  • Legislatíva a analýza pojmu
 2. Špecifiká a nástrahy školského  úrazu  
  • Základné školy, základné umelecké školy, stredné školy, špeciálne školy, vysoké školy
  • Rôznorodosť aktivít pri vyučovacom procese – lyžiarsky,  plavecký, odborný výcvik, praktické vyučovanie, činnosť organizovaná školou – mimo objektu školy /divadelné predstavenia, branné dni, návštevy múzeí, divadiel, kín .../
 3. Riešenie školského úrazu
  • Záznam o registrovanom školskom úraze
  • Zodpovednosť riaditeľa/ učiteľa/žiaka
 4. Dôsledky školského úrazu
  • Dopad na plnenie pracovných úloh zamestnancov školy
  • Trestnoprávna zodpovednosť
  • Regres zo strany sociálnej a zdravotnej poisťovne
 5. Príklady z praxe – poučenie z chýb iných
 6. Sumarizácia požiadaviek legislatívy a štátnych orgánov
 7. Diskusia

  Tento program je iba orientačný a môže byť prispôsobený na vaše potreby.

 

 

 

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout