Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

12. ročník odbornej konferencie

Termín: 26. 10. 2022
Miesto konania: Název místa konání

Pozývame vás na ďalší, v poradí 12. ročník odbornej, medzinárodnej konferencie, počas ktorej sa spoločne opäť pozrieme na kľúčové otázky a trendy týkajúce sa architektúry a výstavby udržateľných budov.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

 

Forma: ONLINE

Hlavná téma: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

 

Aký je cieľ konferencie? 

Cieľom je zviditeľňovať projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás aj v zahraničí. Konferencia poukazuje najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra a vytvára priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu.

Konferencia má za cieľ osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku, priniesť inšpirácie zo sveta a prispieť k širšej osvete témy medzi odbornou verejnosťou.

Komu je konferencia určená?  

Všetkým účastníkom investičného, ale aj stavebného procesu - od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov, ako aj pre samostatné stavebné spoločnosti. Pre všetkých, ktorým udržateľná budúcnosť výstavby nie je ľahostajná. 

 

Konferenciu podporujú:            

 

 

 

 

Bližšie informácie o programe a spíkroch už čoskoro!

                         

1. blok: Zelená ekonomika 

Uhlíková neutralita v EÚ do roku 2050 (Mgr. Milan Zvara) 

 • Európsky klimatický rámec a ciele
 • Slovenský klimatický rámec
 • Hlavné mitigačné politiky na Slovensku a finančný rámec na jeho pokrytie
 • Balík Fit for 55 a dopad na Slovensko
 • Znižovanie emisií v sektore budov

Legislatíva EÚ a SK v oblasti vodného manažmentu (prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.,)

 • Prečo využívať systémy využívajúce dažďové a sivé vody a ako prekonať možné zábrany  
 • Zrážkové vody a možnosti ich udržateľného využitia
 • Definícia sivých vôd, ich rozdelenie a možné využitie

Využívanie dažďových a sivých vôd (Dr. Ing. Karol Kratochvíl)

 • Prečo využívať dažďové a sivé vody
 • Definícia sivých vôd a ich rozdelenie
 • Zhodnotenie rizík využitia sivých a dažďových vôd
 • Popis recyklačných technológií na využitie sivých vôd
 • Príklad využitia sivých vôd pre bytový komplex
 • Popis technológií na úpravu dažďových vôd
 • Príklad využitia dažďových vôd pre bytový komplex

2. blok: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Výroba elektriny OZE 

Zvýšenie podielu OZE na vykurovanie a chladenie energeticky aktívnych budov  (doc. Ing. František Vranay, PhD.,)

 • výber vhodného systému a zdroja HVAC pre dosiahnutie energetickej triedy A0
 • možnosti využitia krátkodobej a dlhodobej akumulácie tepla zo slnka
 • prenos výsledkov výskumu do praxe

3. blok: Obnova budov

Ako nakladať so stavebným odpadom (Elena Sochanová)

 • Prehľad relevantných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
 • Základné pojmy
 • Základné povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov
 • Povinnosti firiem súvisiace so vznikom a nakladaním s komunálnym odpadom
 • Administratívne nástroje - povolenia a registrácie

 

4. blok: Drevo ako dominantný prvok v architektúre 21.storočia

 

Analýza vlastností transparentných drevených kompozitov so zameraním na použitie v stavebníctve (Ing. arch. Viktor Karľa, PhD., CVIS TUKE Košice)

 • stručné predstavenie transparentného dreva
 • plusy a mínusy transparentných drevených kompozitov (ohľadom použiteľnosti a ekológie)
 • analýza použitia transparentného dreva v obalových konštrukciách budov
 • analýza použitia transparentného dreva v oblasti nosných konštrukcií
 • závery a námety pre ďalší výskum

 

 

 

Konanie v Bratislave

Konanie v Bratislave

 Upresníme   ,  Bratislava   

Miesto konanie ešte upresníme

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout