Verejné zákazky v stavebníctve

Verejné zákazky v stavebníctve

Termín: 20. 1. 2022
Miesto konania: Název místa konání

Verejné zákazky predstavujú komplexný proces činností, v ktorých sa každý uchádzač o zákazku môže ľahko stratiť. Ovládanie procesu verejného obstarávania od A do Z je pre každého uchádzača veľmi dôležité, nakoľko každá chyba môže viesť k vylúčeniu zo súťaže. na online seminári Vám predstavíme všetky kroky verejného obstarávania od vyhľadávania ponúk až po po uzatvorenie zmluvy tak, aby sa z Vás mohol stať úspešný uchádzač.

189 EUR
bez DPH

 

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je predstaviť účastníkom proces verejného obstarávania v praxi z pohľadu uchádzača. Ak ste dodávateľom stavebných prác, seminár Vás zorientuje v celom procese verejného obstarávania – a to od vyhľadávania verejných zákaziek až po uzatvorenie zmluvy. Naučíme Vás, akým spôsobom a kde si môžete vyhľadať verejné zákazky, akým spôsobom sa predkladá elektronická ponuka, na čo si dať pozor v súťažných podkladoch, ako podať námietky a ako sa uzatvára zmluva s úspešným uchádzačom.

 

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Seminár je určený projektantom, architektom, stavbárom, malým a stredným podnikateľom, ktorí sa v oblasti finančnej výstavby uchádzajú o zákazku. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom vzdelávaní. V cene seminára je nahrávka  dostupná počas 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

S obchodnými podmienkami sa oboznámite tu.

Program online seminára (09.00 - 14:00 hod.)

 

 1. Vyhľadávania verejných zákaziek a ponúk, predstavenie jednotlivých systémov
 2. Súťažné podklady a ako ich správne čítať
 3. Elektronické predkladanie ponuky
 4. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
 5. Čo je zápis v zozname hospodárskych subjektov
 6. Jednotný európsky dokument
 7. Technické a finančné zabezpečenie predmetu zákazky
 8. Vysvetlenie súťažných podkladov
 9. Ponuka, lehota na predkladanie ponúk
 10. Podanie námietok
 11. Povinnosti pri uzatváraní zmluvy
 12. Diskusia, dotazy
Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR
bez DPH