Vysielanie zamestnancov do zahraničia - veľké zmeny od 30.7.2020

Vysielanie zamestnancov do zahraničia - veľké zmeny od 30.7.2020

Novinky a postupy pri vysielaní zamestnancov po skončení mimoriadnej situácie

Termín: 25. 6. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Rok 2020 prináša viaceré zmeny v Zákonníku práce. Zamestnávateľ musí poznať aktuálnu legislatívu a prispôsobovať sa jej. Najväčšou zmenou prejde v lete 2020 vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu EÚ. Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky nielen vo vzťahu k slovenským kontrolným orgánom, ale najmä pri kontrolách v zahraničí. Oboznámite sa zároveň aj s ďalšími novinkami, ktoré na Vás čakajú v roku 2020!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami Zákonníka práce v prvom polroku 2020, najmä s problematikou vysielania zamestnancov do iných štátov EÚ. Počas seminára Vás budeme informovať o nových predpisoch, novelách súvisiacich zákonov a smerníc EÚ a dozviete sa potrebné postupy zamestnávateľa.

 Na interaktívnom online seminári Vám vysvetlíme všetky potrebné náležitosti pri vysielaní zamestnancov, a/alebo prijímaní vyslaných zamestnancov, porovnáme rozdiely medzi vysielaním a vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu, upozorníme na administratívne požiadavky pri vysielaní zamestnancov.

Seminár Vám poskytne komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca v pomaly sa končiacej mimoriadnej situácií a zároveň pre prípad vysielania. Dozviete sa všetky dležité informácie o administratívnych postupoch potrebných pri ich vysielaní a komunikácii s príslušnými inštitúciami na Slovensku a v prijímajúcich členských štátoch.

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár Vysielanie zamestnancov do zahraničia - veľké zmeny od 30.7.2020je určený zamestnávateľom, fyzickým a právnickým osobám a personalistom, ktorí riešia problematiku vysielania zamestnancov do zahraničia v praxi a všetkým, ktorí sa riadia podľa Zákonníka práce.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8,30 - 14,00 hod.)

  1. Legislatíva upravujúca vysielanie zamestnancov a jej uplatňovanie v praxi
  2. Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov
  3. Komunikácia s príslušnými inštitúciami
  4. Sociálne a zdravotné zabezpečenie vyslaných zamestnancov
  5. Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia
  6. Diskusia – Vaše otázky, riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Má bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach súkromného práva. Po ukončení štúdia pôsobila v advokátskej kancelárii so špecializáciu na občianske, obchodné a správne právo. Na exekútorskom úrade pracovala v pozícii exekútorského koncipienta so zameraním predovšetkým na exekúcie nehnuteľností a obchodných podielov. Následne zamerala profesijné pôsobenie na oblasť developerských činností, kde v pozícii právnika zabezpečovala právne zastupovanie developerských a realitných spoločností pred orgánmi štátnej správy ako aj v zmluvných vzťahoch.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).