Významná novela zákona o DPH od 1.1.2021

Významná novela zákona o DPH od 1.1.2021

Prehľad všetkých zmien v DPH a ich premietnutie do praxe

Termín: 11. 1. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete aké novinky prinesie novela zákona o DPH od 1. 1. 2020? Pripravte sa na zmeny, ktoré zasiahnu každú účtovnú jednotku. Online seminár poskytne prehľad o problematike DPH v konkrétnych príkladoch aj s riešením. Aké zmeny priniesla súčasná situácia v DPH? Posvietime si na aktuálne, ale aj bežné situácie z oblasti DPH prostredníctvom praktických príkladov. Zistíte tiež, aké sú postupy a ako sa pripraviť pri kontrole DPH.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase.

189 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je predstaviť účastníkom všetky zmeny, ktoré prinesie novela zákona o DPH, platná od 1. januára 2021.

Novela prináša zásadné zmeny v predaji tovaru na diaľku, v oslobodení od DPH pri malých zásielkach, či možnosť opravy DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach.

Zistíte, ako sa menia podmienky registrácie podľa zákona o DPH či aký je nový princíp opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru a služby. Predstavíme vám úpravu obsahu kontrolného výkazu v prípade opravy základu dane.

 

Získate kompletný prehľad o novinkách v oblasti DPH, ktoré sú účinné od 1. 1. 2021. Zameriame sa na DPH z pohľadu praxe a konkrétnych príkladov. Zistite tiež, aké novinky priniesla aktuálna situácia a na čo si dať pozor.

Lektor Vám ozrejmí najčastejšie problémy, ktoré rieši v rámci svojej poradenskej činnosti. Upozorní vás na postupy správcu dane pri kontrole na DPH. Nebude chýbať ani priestor na diskusiu a Vaše otázky.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Významná novela zákona o DPH od 1.1.2021“ je určený podnikateľom, majiteľom firiem, účtovníkom, finančným manažérom, právnikom a všetkým, ktorých daná problematika zaujíma a prichádzajú s ňou do kontaktu. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program online seminára (9:00 – 14:30 hod.):

 • podmienky registrácie podľa zákona o DPH po novele,
 • oprava  základu dane (vystavené a prijaté dobropisy a ťarchopisy,
 • reklama a podpora predaja - rozdielové kritéria pre reprezentačné výdavky,
 • manká a škody, straty do normy a nad normu,
 • riziká refakturacie, náležitosti faktúry,
 • vývoz a dovoz,
 • výhrada vlastníctva a Incoterms® 2020,
 • priradenie nákladov patriacich organizačnej zložke,
 • rozostavené nehnuteľnosti a demolácia nehnuteľností,
 • fakturácia medzi spriaznenými osobami vs fiktívna fakturácia,
 • zisk a marža z pohľadu DPH,
 • služba ako predmet darovania,
 • zneužitie práva a obchody s DPH,
 • odpočet DPH a "čierne stavby
 • odpočítanie a oslobodenie od dane pri rizikových transakciách,
 • "škoda" a povinnosť odviesť DPH.

Ing. Milan Kúdela

Milan Kúdela je členom Slovenskej komory daňových poradcov, je daňovým poradcom pre právnické aj fyzické osoby. Počas svojej dlhoročnej praxe pôsobil ako audítor, finančný manažér, či konateľ v spoločnosti venujúcej sa poradenstvu pre sprostredkovanie hypotekárnych úverov. Svoje praktické skúsenosti nadobudol v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých vykonával činnosti, ako zastupovanie klientov pred daňovým úradom, vypracovávanie daňových priznaní a hlásení, vykonávanie daňových previerok daní z príjmu a dane z pridanej hodnoty, daňové posudzovanie fúzií, splynutí a rozdelení spoločností, tvorba daňových optimalizačných modelov a ďalšie. Venuje sa tiež publikačnej a lektorskej činnosti a prednáša slovenské daňové právo.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

189 EUR
bez DPH