Vzdelávací kurz: Kvalifikovaný manažér výroby

Vzdelávací kurz: Kvalifikovaný manažér výroby

Ako na optimálne dielenské riadenie, plánovanie kapacít a zavedenie LEAN.

Termín: 5. 11. 2019 – 18. 12. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete, kde sú vo Vašom výrobnom úseku najväčšie zdroje plytvania? Chceli by ste minimalizovať nevyužitý potenciál zamestnancov, prestoje, zbytočné opravy či nadmerné zásoby, ale nepoznáte presné postupy? Radi by ste adaptovali niektorú z moderných metód štíhlych výrobných procesov, no neviete kde začať? Riešenie týchto zložitých otázok Vám nemôže poskytnúť jednorazová publikácia alebo krátke školenie. Preto sme pre Vás pripravili unikátny vzdelávací kurz, ktorý účinne kombinuje viac foriem vzdelávania.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

VÝHODY KURZU:

 • Získate praktické skúsenosti s riadením a optimalizáciou výrobných procesov
 • Naučíte sa rozpoznať a kvantifikovať primárnej príčiny plytvania vo výrobnom proces
 • Zoznámite sa s účinnými metódami a nástrojmi z oblasti štíhlej výroby, ktoré Vám pomôžu zvýšiť flexibilitu produkcie a obmedzí plytvanie zdrojmi
 • Naučíte sa správne viesť a motivovať svojich podriadených k zlepšovaniu ako výrobných procesov, tak komunikácie a riešení problémov vo vnútri pracovného kolektívu
 • Inšpirujete sa konkrétnymi prípadovými štúdiami realizácie odporúčaných postupov v prostredí slovenských firiem

  

VZDELÁVACIE TECHNIKY KURZU:

 • 3 jednodňové interaktívne semináre
 • Podkladové materiály priamo na seminári, následne aj stiahnuteľné z privátnej stránky kurzu
 • Praktické úlohy pre účastníkov na prípravu podkladov z vlastnej praxe
 • Záverečný test znalostí a zručností
 • Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70% správnych odpovedí.

 

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom objaviť a odstrániť zdroje plytvania časom (prestoje, čakanie na dodanie materiálu, prácu a pod.), materiálom (opravy a prepracovanie, zbytočne veľké zásoby, nadbytočná výroba) a ľudskými zdrojmi (nevyužitá kreativita zamestnancov).

 

Na kurze získate praktické rady ako zvýšiť flexibilitu, dodržiavať aj ambicióznejšie termíny, stmeliť individualistické pracovné kolektívy, pozitívne ovplyvniť mieru nasadenia, spolupráce a komunikácie na výrobnom úseku a vďaka tomu ustáť neustály tlak na zvyšovanie efektivity výroby a znižovanie výrobných nákladov.

 

Získate praktické skúsenosti s plánovaním, riadením a optimalizáciou výrobných procesov, a zároveň sa zoznámite s účinnými metódami a nástrojmi z oblasti štíhlej výroby, ktoré Vám pomôžu zvýšiť flexibilitu produkcie a obmedziť plytvanie zdrojmi. Inšpirujete sa konkrétnymi prípadovými štúdiami realizácie odporúčaných postupov v prostredí slovenských firiem.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Kvalifikovaný manažér výroby" nájdete pod týmto odkazom.

 

Komu je kurz určený:

Kurz "Kvalifikovaný manažér výroby" je určený pre všetkých, ktorí sa podieľajú na riadení výroby a majú bytostný záujem o elimináciu problémov a konfliktov na pracovisku, zvyšovanie flexibility a produktivity produkcie, presnom plánovanie a logistike a nasadenie moderných metód riadenia výroby (LEAN). Kurz reaguje na aktuálne problémy vo výrobných firmách - nízku motivovanosť a aktivitu zamestnancov, neochotu čokoľvek zlepšovať, zlú komunikáciu naprieč firmou, neplnenie plánov a úloh a ďalšie. Explicitne je určený majstrom, vedúcim robotníckych kolektívov, manažérom výroby i vedúcim pracovníkom zodpovedným za výsledky výrobného oddelenia ako celku.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70% otázok záverečného testu. Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra vzdelávacieho kurzu:

 

Modul č. 1: Celodenný seminár (utorok 5. 11. 2019, 9:00 - 15:30 hod.)

Štíhle výrobné procesy

 1. Stavebné kamene štíhleho podniku (LEAN)
 2. Úloha vedúceho majstra / predáka vo štíhlej výrobe
 3. Manažérske techniky vedúce k vyššej efektivite
 4. Možnosti využitia time managementu, štandardizácia práce a vizualizácia
 5. Zadanie domácej úlohy č. 1: Návrh zavedenie procesov LEAN do podnikovej praxe účastníkov

 

Modul č. 2: Webinár (online formou, utorok 12. 11. 2019, 10:00 - 11:30 hod.)

 1. Vyhodnotenie domácej úlohy č. 1
 2. Prezentácia vzorového riešenia
 3. Odpovedanie otázok a diskusia s účastníkmi

 

Modul č. 3: Celodenný seminár (utorok 19. 11. 2019, 9:00 - 15:30 hod.)

Shop Floor Management

 1. Best practices v problematike strategického a dielenského riadenia
 2. Jednotlivé úrovne a praktické aplikácie riadenia výroby
 3. Využitie nástrojov Balanced Scorecard v manažmente výroby
 4. Moderovania konfliktov na pracovisku
 5. Implementácia prvkov Shop Floor Managementu: vizualizácie, osobné prezencia, rozvíjanie schopností podriadených, riešenie problémov
 6. Prípadová štúdia
 7. Zadanie domácej úlohy č. 2: Identifikácia koreňovej príčiny a návrh procesu eliminácie najpálčivejšieho prevádzkového problému na pracovisku

 

Modul č. 4: Webinár (online formou, utorok 26. 11. 2019, 10:00 - 11:30 hod.)

 1. Vyhodnotenie domácej úlohy č. 2
 2. Prezentácia vzorového riešenia
 3. Odpovedanie na otázky a diskusia s účastníkmi

 

Modul č. 5: Celodenný seminár (piatok 6. 12. 2019, 9:00 - 15:30 hod.)

Zlepšovanie a Kaizen - ukážky zlepšovacích návrhov

 1. Prípadová štúdia (od zlepšovateľstva k inováciám)
 2. Ako nastaviť funkčný systém zlepšovania
 3. Čím podporiť zlepšovateľstva
 4. Ukážka zlepšovacích nápadov
 5. Best practices v Kaizen
 6. Zlepšovacie tímy

  

Záverečný online test s výberom odpovedí (do piatka 18. 12. 2019). 

Martin Hradský

Martin Hradský

Martin Hradský sa dlhodobo venuje systémom zlepšovania. Je nezávislý konzultant a lektor, ktorý sa podieľa na optimalizačných projektoch v rôznych výrobných firmách v Českej republike, aj na Slovensku. Pôsobí aj v úlohe interného manažéra. Venuje sa metódam štíhlych výrobných procesov (LEAN) vo výrobných firmách, prostredníctvom workshopov a tréningov. V rámci nich učí zamestnancov prinášať zlepšovacie návrhy a eliminovať plytvanie. V súčasnosti vedie najmä in-house školenia pre manažment firiem.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.