Vzdelávací kurz: Certifikovaný personalista vo výrobnej firme

Vzdelávací kurz: Certifikovaný personalista vo výrobnej firme

Komplexné vzdelávanie pre HR manažérov, personalistov a manažment pracujúcich vo výrobných firmách.

Termín: 23. 1. 2018 – 4. 3. 2018
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Práca personalistu vo výrobe vôbec nie je jednoduchá. Komunikácia a presvedčovanie majstrov a predákov je niekedy ešte horšie... Je dobre známe, že ľudí, ktorí by chceli pracovať vo výrobe je stále väčší nedostatok. Naučte sa preto základom personálnej politiky, vybudujte stabilnú firemnú kultúru, riaďte výkony a správanie zamestnancov vo výrobe efektívne a zistite, ako môžete byť nápomocný pri hodnotení a odmeňovaní ľudí vo výrobe. Naučíte sa tiež, ako komunikovať s predákmi a majstrami či rôznymi generáciami, s čím má mnoho personalistov veľký problém. Pripravili sme pre Vás jedinečný vzdelávací program, na ktorom získate praktické znalosti a zručnosti z oblasti personálneho manažmentu, ktoré sa dajú okamžite využiť vo Vašej práci.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Certifikovaný personalista vo výrobnej firme" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý ich prevedie cez hlavné povinnosti HR manažéra, konzultanta či personalistu vo firemnej praxi, zamerané na potreby vo výrobnej firme.

 

Na kurze Vám ukážeme, ako získať komplexný prehľad v kľúčových procesoch v oblasti ľudských zdrojov a personálnej práce, ako nadobudnúť praktické vedomosti a zručnosti v oblasti HR, ako zlepšiť profesionálne povedomie a kredit v oblasti personálneho manažmentu vo výrobnej firme, ukážeme Vám ako zvýšiť schopnosti zamestnancov a nastaviť personálne procesy vo firme na profesionálnej úrovni. Vymeníte si skúsenosti z praxe a inšpirujete sa moderným a efektívnym riadením ľudských zdrojov.

 

Kurz je rozdelený do štyroch, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil problematiku personálneho manažmentu vo výrobnej firme, priniesol praktické skúsenosti, rady, tipy a návody ako sa vyrovnať s nástrahami personalistickej práce od nastavenia firemnej kultúry, cez kompetenčné modely a riadenie výkonu zamestnancov, efektívnej komunikácie s predákmi, majstrami a rôznymi generáciami, až po presviedčacie techniky a dôležitej témy o psychohygiene personalistu.

 

Kurz je zameraný výhradne na praktické návody, rady a tipy v činnostiach HR manažérov či HR konzultantov a personalistov z výrobných firiem, ktoré sú ihneď aplikovateľné v praxi.

 

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70% správnych odpovedí.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Certifikovaný personalista vo výrobnej firme" nájdete pod týmto odkazom.

 

Komu je kurz určený:

Kurz "Certifikovaný personalista vo výrobnej firme" je určený najmä personalistom a pracovníkom HR oddelení a personálnych útvarov vo výrobnej firme, ktorí si potrebujú rozšíriť a prehĺbiť vedomosti. Využijú ho aj zamestnanci a vedúci pracovníci, ktorí sú zodpovední za oblasť riadenia ľudských zdrojov vo výrobe, ale aj začínajúci HR manažéri, či majitelia firiem, ktorých spoločnosti sa rozrastajú alebo potrebujú zaviesť prvky personálnej práce vo výrobnej firme.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70% otázok záverečného testu. Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra vzdelávacieho kurzu:

 

Modul č. 1: Celodenný seminár (utorok 23. 1. 2018, 9:00 - 15:30 hod.)

personálna stratégia a politika a pomoc HR pri budovaní firemnej kultúry, hlavné hr procesy a role ich užívateľov

 

Cieľom seminára je prejsť hlavnými aktivitami a kľúčovými procesmi personálneho manažmentu a definovať jeho miesto vo výrobnej firme. Oboznámite sa taktiež s riadením výkonnosti a efektívnym systémom hodnotenia zamestnancov, ktoré sú zárukou účinnej komunikácie, riadenia výkonu, rozvoja potenciálu a cielenej stabilizácie ľudí vo firme.

 

Obsah seminára:

   • Prečo a ako budovať firemnú kultúru vo výrobnej firme
   • Personalistika a jej pridaná hodnota vo výrobnej firme
   • Kto sú naši klienti?
   • Personalista a jeho role
   • Personalista - poradca a partner majstrov a predákov - bojujeme alebo spolupracujeme spolu?
   • Hlavné aktivity personálneho manažmentu, ich účel a vzájomné väzby
   • Personálna stratégia a interná komunikácia
   • Riadenie výkonnosti, hodnotenie, motivácia a stabilizácia ľudí vo firme
   • Hodnotenie ako základný personálny nástroj, väzba na ostatné personálne nástroje
   • Výkonové odmeňovanie vo výrobnej firme (úkol alebo časová mzda?)
   • Cielená stabilizácia a motivácia ľudí 

 

Modul č. 2: Webinár (online formou, 2. 2. 2018, 10:00 - 11:30 hod.)

Riadenie výkonu - ako nastaviť a merať požadované správanie zamestnancov

 

Cieľom webinára je ukázať, ako je možné prepojiť firemnú kultúru a hodnoty s požadovaným správaním zamestnancov. Správne meranie kompetencií, ich riadenie a rozvoj slúži k celkovému rozvoju zamestnanca, jeho rastu a spokojnosti.

 

Obsah webinára: 

   • Náš "biznis" vs. potrebné kompetencie
   • Želateľný zamestnanec
   • Kompetenčné modely a ich uplatnenie vo výrobe
   • Ako merať a riadiť správanie zamestnanca
   • Hodnotiaci rozhovor vs. kompetenčné modely
   • Rola majstra / predáka pri hodnotení a odmeňovaní

 

Modul č. 3: Celodenný seminár (utorok 13. 2. 2018, 9:00 - 15:30 hod.)

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA, ASERTIVITA A PRESVEDČIVOSŤ - AKO KOMUNIKOVAŤ S VEDENÍM, MAJSTRAMI, PREDÁKMI A RôZNYMI GENERÁCIAMI ZAMESTNANCOV  

 

Komunikácia vo firmách zohráva kľúčovú rolu. Je znakom a prejavom firemnej kultúry a má priamy dopad na motiváciu a lojalitu ľudí vo firme. Cieľom seminára je porozumieť zákonitostiam efektívneho ovplyvňovania ľudí, ale i odhaliť vlastný potenciál v komunikačných a presviedčacích prístupoch. Oboznámite sa s tým, ako efektívnejšie komunikovať s majstrami, predákmi a rôznymi generáciami zamestnancov.

 

Obsah seminára: 

   • Asertivita
   • Presvedčivosť
   • Generácie X, Y, Z - ako riadiť a motivovať zamestnancov z pohľadu generácií. Na čo sa majú firmy v budúcnosti pripraviť?
   • Ťažké rozhovory
   • Negatívna spätná väzba, vytýkací rozhovor

 

Modul č. 4: Webinár (online formou, 22. 2. 2018, 10:00 - 11:30 hod.)

PSYCHOHYGIENA PERSONALISTU VO VÝROBE  

 

Cieľom webinára je ukázať Vám, ako sa vyrovnať so psychickou záťažou pri výkone personalistickej práce v súčasnej dobe. Naučíte sa zopár trikov a dáme Vám rady, ako „nezošalieť“ a zachovať si čistú hlavu.

 

Obsah seminára: 

   • Psychohygiena personalistu vo výrobe
   • Prevencia stresu
   • Humor
   • Relaxačné techniky

  

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 4. 3. 2018). 

Ing. Iveta Uhrová

Ing. Iveta Uhrová

Iveta Uhrová je profesionálnym konzultantom, lektorom a koučom - odborníkom v oblasti efektívneho riadenia firiem a ľudí.
Má dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu, z toho viac ako 10 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Zodpovedala za personálnu stratégiu a politiku, plány personálnych nákladov, systémy a nástroje personálneho riadenia, rozvoj a vzdelávanie manažérov i zamestnancov a spracovanie zamestnaneckých záležitostí.

Od roku 2007 pôsobí ako lektor a konzultant. Zameriava sa na projekty, ktoré podporujú budovanie výkonovo orientovanej firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov. Po úspešnom absolvovaní kurzov získala certifikáty a osvedčenia kouč Systemického manažmentu a koučovania (2007), konzultant Lean Six Sigma Green Belt (2012) a konzultant Lumina Spark (2017).

PhDr. Daniela Mináčová

Daniela Mináčová pôsobila ako poradenský psychológ 6 rokov v starostlivosti o handicapované deti a mládež, neskôr ako psychológ v personálnej oblasti firiem a manažér v sociálnej oblasti štátnej správy.

Bratislava Office Center, Záhradnícka 46

Bratislava Office Center, Záhradnícka 46

,

Office Center Bratislava, Záhradnícka 46

 

Školiaca miestnosť sa nachádza v budove Office Center na 2.poschodí VĽAVO

  

Adresa:

Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

 

MHD:

Zastávka Saleziáni
Električky: 8, 9

Trolejbusy: 201 a 209

Autobus: 68 

 

Zastávka Kvačalova:

Trolejbusy: 205 a 207 

 

Parkovanie:

Parkovanie je možné zdarma v priľahlých uliciach, prípadne platené parkovisko OC Central.

 

Mapa:

OFFICE CENTER

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout