Vzdelávací kurz: Od kolegu k lídrovi

Vzdelávací kurz: Od kolegu k lídrovi

Staňte sa úspešným manažérom!

Termín: 26. 9. 2017 – 20. 10. 2017
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Stali ste sa manažérom /vedúcim tímu a neviete sa s touto rolou zžiť? Máte problém s tým, že Vás Vaši bývalí kolegovia „neberú“ ako šéfa? Kladiete si otázky typu:
- ako mám komunikovať s mojimi bývalými kolegami, ktorí sú teraz mojimi podriadenými?
- ako mám riešiť konflikty, či už medzi nimi alebo medzi mnou a nimi efektívne?
- ako vytvorím dobre fungujúci tím?
- aký štýl vedenia ľudí si zvoliť?
- ako hodnotiť a riadiť výkon mojich kolegov / môjho tímu?
- ako viesť hodnotiace rozhovory a iné manažérske rozhovory?
- kam sa chcem uberať – ako si vytvorím osobný plán rozvoja?
Nestrácajte hlavu a príďte si po správne vedomosti a overené tipy a triky, ako pracovať s podriadenými efektívne.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Od kolegu k lídrovi" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý ich prevedie cez praktické vedomosti a zručnosti v oblasti manažérskych zručností.

 

Na kurze získate komplexný prehľad štýlov riadenia a vedenia ľudí, naučíte sa základom koučingu a mentoringu a zároveň budete vedieť vytvoriť fungujúci a perspektívny tím spolupracovníkov.

 

Spoznáte nástroje pre úspešné riadenie ľudí a získate osvedčené tipy a triky ako sa dostať a vžiť do pozície manažéra.

 

Kurz je rozdelený do šiestich, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil problematiku manažérskych zručností a vytvorenia fungujúceho tímu, individuálneho systému vedenia ľudí, motivácie a hodnotenia, základy mentoringu a koučingu či riešenia ťažkých a nepopulárnych rozhodnutí. Na záver kurzu si v spolupráci s koučkou stanovíte plán individuálneho rozvoja, aby ste mali stanovené ciele a získali predstavu o ceste, ktorou ich dosiahnete.

 

Kurz je ukončený záverečným online testom.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Od kolegu k lídrovi" nájdete pod týmto odkazom.

 

Komu je kurz určený:

Kurz "Od kolegu k lídrovi" je určený všetkým manažérom - či už mladým manažérom, ktorí boli povýšení na manažérsku pozíciu z pozície kolegu, alebo všetkým ostatným, ktorým chýbajú zručnosti, aby efektívne mohli viesť svoj tím pracovníkov. Kurz zaujme všetkých, ktorí chcú v rámci svojej pozície rásť a vytvoriť fungujúci tím zamestnancov a dobrú pracovnú klímu.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70% otázok záverečného testu. Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra kurzu:

 

Analýza osobnostného profilu (dotazník MBTI) - vyplnenie od 18. 09. - 25. 09.2017

Aby ste dokázali vedenie ľudí zvládnuť bez problémov, je dôležité vedieť, aké máte osobnostné predpoklady, čo sú vaše osobné devízy a ktoré prvky správania potrebujete mať pod kontrolou, aby ste boli úspešní vo svojej manažérskej pozícii. Preto pred prvým workshopom od nás dostanete dotazník typológie osobnosti (MBTI), vďaka ktorému spoznáte svoje vlastné charakteristiky, dôležité pre ďalší rozvoj vášho vzdelávania...

 

Dotazník Vám bude zaslaný elektronicky pred konaním prvého workshopu (v termíne od 18. 9. - 24. 9. 2017).

 

 

Modul č. 1: Celodenný seminár (utorok 26. 09. 2017, 9:00 - 15:30 hod.)

"Efektívne vedenie"

 

Ako viesť efektívne tím rôznorodých ľudí? Čo potrebujeme zvažovať? Ako pristupovať k jednotlivcom? Ako motivovať? Ako zostaviť tím tak, aby bol výkonný?

 

Obsah seminára:

   • Vyhodnotenie a interpretácia dotazníka

   • Riadenie verzus vedenie

   • Som manažér alebo líder?

   • Je môj tím efektívny?

   • Štádiá vývinu tímu a efektívne štýly vedenia

   • Moje manažérske predpoklady

   • Ako je to s motiváciou?

   • Proaktívny a reaktívny prístup – dve odlišné natavenia ľudí

   • Čomu sa primárne venovať? Orientácia na úlohu–jednotlivca–tím

 

 

Modul č. 2: Celodenný seminár (streda 27. 09. 2017, 9:00 - 15:30 hod.)

"Ťažké situácie pri vedení tímov a ich riešenie"

 

Tento seminár je organickým pokračovaním predchádzajúceho modulu. Budeme sa v ňom zaoberať otázkami, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom napätia v tíme, ale najmä možnosťami ako k nim pristupovať, či ako ich efektívne riešiť z hľadiska manažérskej pozície. Pozrieme sa na možnosti individuálneho prístupu k zamestnancom a na vytváranie pozitívnej pracovnej klímy.

 

Obsah seminára: 

   • Kto sú ľudia ktorých vediem?  (dotazník sociálnych rolí)

   • Individuálny systém vedenia ľudí (z psychologického pohľadu)

   • Je konflikt priateľ alebo nepriateľ  z hľadiska fungovania tímu?

   • Možnosti zvládania ťažkých situácií – 4 efektívne kroky

   • Kritika a negatívna spätná väzba

   • Ako je to s mediáciou?

   • Stresujúce faktory a angažovanosť ľudí

   • Klíma v tíme a výkonnosť

   • Čo môžem začať robiť inak...

 

 

Modul č. 3: Samoštúdium formou e-lekcií (28. 09. - 09. 10. 2017)

"Ako na koučing, mentoring a spätnú väzbu"

 

Naučte sa rozvíjať schopnosti nevyhnutné pre výkon role dobrého manažéra, ktorý predáva skúsenosti a preverené postupy kolegom a napomáha ich rozvoju. Prostredníctvom týchto e-lekcií si osvojíte základné princípy spätnej väzby, mentoringu a koučingu na konkrétnych príkladoch a aplikujte osvedčené techniky vo svojej každodennej praxi.

 

e-Seminár obsahuje 4 elektronické lekcie, ktoré Vás zašleme elektronicky.

 

 

Modul č. 4: Celodenný seminár (utorok 10. 10. 2017, 9:00 - 15:30 hod.)

"Systémy a nástroje riadenia"

 

Efektívne a cielené riadenie ľudí  je nevyhnutným predpokladom naplnenia cieľov a dosiahnutia výsledkov vo firme.

 

Obsah seminára: 

   • Fungovanie organizácie – fungovanie „môjho“ útvaru

   • Organizovanie firiem / útvarov – Ako si nastaviť efektívne fungovanie ( procesy vs. činnosti)

   • Riadenie ľudí

   • Prečo a ako budovať firemnú kultúru

   • Cielená stabilizácia a motivácia ľudí

   • Kontinuálny rozvoj útvaru / zamestnancov

   • Nástroje a zručnosti pre úspešné riadenie

   • Personálny staffing – cielená práca s ľuďmi

   • Výkonnosť, rozvoj, vzdelávanie a odmeňovanie z hľadiska riadenia

   • Počúvajú ľudia  len na peniaze?

 

 

Modul č. 5: Celodenný seminár (streda 11. 10. 2017, 9:00 - 15:30 hod.)

"Hodnotiaci a iné rozhovory v manažérskej praxi"

 

Na tomto seminári získate odporúčania, ako pracovať v dnešnej dobe so zamestnancami. Prejdeme si taktiež najčastejšie využívané formy hodnotenia.

 

Obsah seminára: 

   • Hodnotiaci pohovor

   • Ročný hodnotiaci pohovor – stanovenie obsahu, koordinácia, príprava, prehľad cieľov

   • Ako môžem správne ovplyvňovať? Ako zväčšiť svoj vplyv?

   • Kritériá hodnotenia výkonu – ako stanoviť ciele?

   • Ťažké a nepopulárne manažérske rozhodnutia

   • Situačný manažér – ako zvládnuť rôzne situácie v manažérskej praxi

   • Plán individuálneho rozvoja

 

 

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 20. 10. 2017)

 

Ing. Iveta Uhrová

Ing. Iveta Uhrová

Iveta Uhrová je profesionálnym konzultantom, lektorom a koučom - odborníkom v oblasti efektívneho riadenia firiem a ľudí.
Má dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu, z toho viac ako 10 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Zodpovedala za personálnu stratégiu a politiku, plány personálnych nákladov, systémy a nástroje personálneho riadenia, rozvoj a vzdelávanie manažérov i zamestnancov a spracovanie zamestnaneckých záležitostí.

Od roku 2007 pôsobí ako lektor a konzultant. Zameriava sa na projekty, ktoré podporujú budovanie výkonovo orientovanej firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov. Po úspešnom absolvovaní kurzov získala certifikáty a osvedčenia kouč Systemického manažmentu a koučovania (2007), konzultant Lean Six Sigma Green Belt (2012) a konzultant Lumina Spark (2017).

PhDr. Daniela Mináčová

Daniela Mináčová pôsobila ako poradenský psychológ 6 rokov v starostlivosti o handicapované deti a mládež, neskôr ako psychológ v personálnej oblasti firiem a manažér v sociálnej oblasti štátnej správy.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout