Vzdelávací kurz: Špecialista finančného riadenia a nákladového kontrolingu

Vzdelávací kurz: Špecialista finančného riadenia a nákladového kontrolingu

5 modulov finančného vzdelávania v príkladoch

Termín: 29. 10. 2020 – 19. 11. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Nielen v aktuálnom náročnom období je kľúčové pre každú firmu udržať finančné zdravie a primerané náklady voči tržbám. Zvykáme si na dynamickú dobu, keď nefunguje ani jeden z extrémov – spoliehať sa, že to „nejako dopadne“, alebo sa snažiť mať úplne všetko naplánované a pod kontrolou.
Rozumne nastavený finančný a nákladový kontroling vopred signalizuje zhoršujúce sa zdravie a výkonnosť firmy, umožní identifikovať príčiny a zvrátiť negatívny trend, ktorý spoločnosť môže ohroziť.

Ponúkame Vám špeciálnu zľavu až 50 € za skoré prihlásenie do 25. septembra 2020!

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

549 EUR 499 EUR
bez DPH

Prezenčne alebo online? Je to na vás!

Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného seminára z dôvodu nariadenia zamestnávateľa, karantény a pod., o svoj seminár neprídete! Sprostredkujeme Vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku alebo telefóne. Neprídete ani o možnosť klásť lektorovi otázky. Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosť priameho prenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „priamy prenos“.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Špecialista finačného riadenia a nákladového kontrolingu" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, na ktorom budú namiesto komplikovanej teórie riešené konkrétne situácie.

Vzdelávací kurz Vám umožní spoznať metódy finančného kontrolingu, spôsob výberu kľúčových ukazovateľov v rôznych typoch firiem, ako aj postup pri vytvorení finančného kontrolingu.

Kurz je rozdelený do piatich, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil celú problematiku finančného riadenia a kontrolingu. Zahŕňa dve formy vzdelávania, ktoré sú navrhnuté tak, aby šetrili čas účastníkov a zároveň im priniesli čo najviac praktických informácií.

Účastníkom poskytneme kombináciu odborných seminárov a webinárov, pripravovaných fundovaným odborníkom z praxe, ktorý zaručuje správnosť a aktuálnosť poskytovaných podkladov. Pútavé semináre sú vedené interaktívnym spôsobom prostredníctvom konkrétnych prípadových štúdií z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom. Na webinároch budú príklady zo seminára aplikované na konkrétnu firmu. Nebude chýbať ani úloha na domáce vypracovanie, aby ste sa do problematiky dostali a overili si svoje vedomosti.

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu "Špecialista finančného riadenia a kontrolingu" je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Špecialista finančného riadenia a nákladového kontrolingu" nájdete v záložke Obsah kurzu.

 

Komu je kurz určený:

Kurz „Špecialista finančného riadenia a nákladového kontrolingu" je určený najmä finančným manažérom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu, ale aj majiteľom firiem, ktorí majú záujem o vyšší ekonomický prospech.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Obchodné podmienky nájdete tu.

Obsahová štruktúra vzdelávacieho kurzu: 

Modul č. 1 Celodenný seminár (štvrtok, 29. 10. 2020, 9:00 – 15:30 hod.)

Analýza hlavných výkazov firmy a výber kľúčových finančných ukazovateľov

Príklad č. 1 – Rýchla analýza hlavných výkazov firmy

Príklad č. 2 – Detailný výpočet významných finančných ukazovateľov a ich interpretácia

     2.1. Finančné zdravie a choroby firiem

     2.2. Analýza a vyhodnotenie tvorby hodnoty

     2.3. Analýza a vyhodnotenie rizikovosti

     2.4  Trhová hodnota firmy

     2.5  Analýza výhodnosti investície

 

Modul č. 2: Webinár (online formou, štvrtok 5. 11. 2020, 10:00 – 11:30 hod.)

Praktická ukážka – aplikácia príkladov zo seminára č. 1 vo firme 

  • Praktická ukážka analýzy hlavných výkazov firmy
  • Praktická ukážka výpočtu finančných ukazovateľov
  • Stanovanie trhovej hodnoty firmy

 

Modul č. 3 (5. 11. 2020 - 12. 11. 2020)

Vypracovanie domácej úlohy

  • Finančná analýza modelovej firmy s odporúčaním záverov

  

Modul č. 4: celodenný seminár (štvrtok, 12. 11. 2020, 9:00 – 15:30 hod.)

Nákladový kontroling v praxi

  • Príklad č. 1 – Spoločné vyhodnotenie domácej úlohy
  • Príklad č. 2 - 10 metód na riadenie nákladov a monitorovanie ich primeranosti - základ pre nákladový kontroling s príkladmi mesačných reportov
  • Príklad č. 3 – Kontrola výšky nákladov tržbami a výkonmi, analýza tvorby hodnoty a ziskovosti

 

Modul č. 5: webinár (online formou, štvrtok, 19. 11. 2020, 10:00 – 11:30 hod.)

Praktická ukážka – aplikácia príkladov zo seminára č. 2 vo firme XY

  • Praktická ukážka manažérskych výkazov tvorby hodnoty
  • Praktická ukážka výpočtu nákladových sadzieb
  • Praktická ukážka využitia rôznych kalkulačných metód

 

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 30. 11. 2020)

 

 

Dr. Milan Veščičík

Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácií controllingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz, optimalizácií a podobných projektov. Vyše 20 rokov je riaditeľom poradenskej spoločnosti GRADIENT 5.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

549 EUR 499 EUR
bez DPH