Vzdelávací kurz: Špecialista ľudských zdrojov I.

Vzdelávací kurz: Špecialista ľudských zdrojov I.

Komplexné vzdelávanie pre HR manažérov, špecialistov, generalistov, konzultantov a personalistov.

Termín: 11. 10. 2016 – 17. 11. 2016
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Práca oddelenia ľudských zdrojov v sebe zahŕňa mnoho rôznych procesov, ktoré sú často podceňované, aj keď práve na nich stojí úspech výberu kvalitných zamestnancov, efektívne nastavené zamestnanecké benefity, firemná kultúra, komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami či komunikácia s vedením spoločnosti v personálnych otázkach. Aby personálne oddelenie fungovalo ako hodinky, pripravili sme pre Vás jedinečný vzdelávací program, kde získate praktické znalosti a zručnosti z oblasti personálneho manažmentu, ktoré sa dajú okamžite využiť vo Vašej práci.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Špecialista ľudských zdrojov I." je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý ich prevedie cez všetky povinnosti HR manažéra, konzultanta či personalistu vo firemnej praxi.

 

Na dlhodobom kurze Vám ukážeme, ako získať komplexný prehľad v kľúčových procesoch v oblasti ľudských zdrojov a personálnej práce, ako nadobudnúť praktické vedomosti a zručnosti v oblasti HR, ako zlepšiť profesionálne povedomie a kredit v oblasti personálneho manažmentu, ukážeme Vám ako zvýšiť schopnosti zamestnancov a nastaviť personálne procesy vo firme na profesionálnej úrovni, naučíme Vás ako si overiť informácie a vymeniť skúsenosti z praxe a inšpirovať sa moderným a efektívnym riadením ľudských zdrojov.

 

Kurz je rozdelený do troch, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil celú problematiku personálneho manažmentu, priniesol praktické skúsenosti, rady, tipy a návody ako sa vyrovnať s nástrahami personalistickej práce od výberu a hodnotenia zamestnancov, cez nastavovanie firemnej kultúry, vnútorných procesov odmeňovania, ako aj personálneho controllingu, ktorý je zameraný na preukazovanie efektivity personálneho oddelenia pred vedením firmy.

 

Kurz je zameraný výhradne na praktické návody, rady a tipy v činnostiach HR manažérov či HR konzultantov a personalistov v malých, ale aj väčších firmách, ktoré sú ihneď aplikovateľné v praxi.

 

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu "Špecialista ľudských zdrojov I." je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70% správnych odpovedí.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Špecialista ľudských zdrojov I." nájdete pod týmto odkazom.

Komu je kurz určený:

Kurz "Špecialista ľudských zdrojov I." je určený najmä pracovníkom HR oddelení a personálnych útvarov, ktorí si potrebujú rozšíriť a prehĺbiť vedomosti. Využijú ho aj zamestnanci a vedúci pracovníci, ktorí sú zodpovední za oblasť riadenia ľudských zdrojov, ale aj začínajúci HR manažéri, či majitelia firiem, ktorých spoločnosti sa rozrastajú, alebo potrebujú zaviesť prvky personálnej práce.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70% otázok záverečného testu. Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra kurzu:

 

Modul č. 1: Celodenný seminár (utorok 11. 10. 2016, 9:00 - 15:30 hod.)

personálna stratégia a politika a pomoc pri budovaní firemnej kultúry, hlavné hr procesy v hr a ich užívatelia

 

Cieľom seminára je prejsť hlavnými aktivitami a kľúčovými procesmi personálneho manažmentu a definovať jeho miesto v organizácii. Povieme si, ako nadviazať personálnou politikou a stratégiou na stratégiu a kultúru firmy. Účastník získa prehľad o nástrojoch personálneho riadenia, dozvie sa informácie o najnovších trendoch v personálnom manažmente a získa praktické rady, ako ich uplatniť vo svojej práci. Efektívne a cielené riadenie ľudí je nevyhnutným predpokladom naplnenia cieľov a dosiahnutia výsledkov vo firme. Ďalej účastníkom poskytneme návod, ako posilniť strategický prínos a vnímanie HR útvaru vo firme. Oboznámite sa taktiež s riadením výkonnosti a efektívnym systémom hodnotenia zamestnancov, ktoré sú zárukou účinnej komunikácie, riadenia výkonu, rozvoja potenciálu a cielenej stabilizácie ľudí vo firme.

 

Obsah seminára:

   • Prečo a ako budovať firemnú kultúru
   • Čas zmien – výzva pre firemnú kultúru
   • Útvar ľudských zdrojov a jeho pridaná hodnota vo firme
   • Ako sa stať: strategickým partnerom, administratívnym expertom, agentom zmeny, resp. partnerom pre zamestnancov?
   • Hlavné aktivity personálneho manažmentu, ich účel a vzájomné väzby
   • Personálna stratégia a politika
   • Personálny marketing, komunikácia a informovanosť
   • Riadenie výkonnosti, hodnotenie, motivácia a stabilizácia ľudí vo firme
   • Hodnotenie ako základný personálny nástroj, väzba na ostatné personálne nástroje
   • Cielená stabilizácia a motivácia ľudí

 

 

Modul č. 2: Celodenný seminár (utorok 25. 10. 2016, 9:00 - 15:30 hod.)

nastavenie výberového procesu, vedenie výberového pohovoru, analýza pracovného miesta a rôzne metódy výberu

 

Cieľom seminára je naučiť sa pripraviť, efektívne viesť a vyhodnotiť výberový proces aj rozhovor. Dokázať odhaliť potenciál a kvality i riziká uchádzačov. Vedieť vybrať najvhodnejšieho kandidáta, formulovať otázky, pripraviť kritériá výberu a  formulovať inzerát tak, aby výber mohol byť cielený a efektívny. Účastník sa naučí, ako rozlišovať medzi „profesionálnymi“ a pravými kandidátmi.

 

Obsah seminára: 

   • Príprava výberového procesu z pozície HR špecialistu
   • Analýza pracovného miesta
   • Ako správne naformulovať inzerát
   • Efektívny predvýber kandidátov - výber vhodných CV a kandidátov na pohovor
   • Druhy výberových pohovorov, výber najvhodnejšej metódy
   • Ďalšie doplňujúce metódy výberu – napr. Assessment centrum a pod.
   • Vedenie rozhovoru – rozsah, štruktúra, vedenie rozhovoru, druhy otázok, príprava formuláru
   • Identifikácia povahových vlastností, schopností a zručností uchádzačov, reč tela
   • Diskriminujúce otázky – čo sa opýtať nesmieme

 

 

Modul č. 3: Celodenný seminár (utorok 8. 11. 2016, 9:00 - 15:30 hod.)

MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV, ZAMESTNANECKÉ VÝHODY A BENEFITY, PERSONÁLNY CONTROLLING A REPORTING

 

Efektívne nastavená motivácia zamestnancov je téma každej organizácie a najčastejšie podlieha vplyvom a zmenám. Môže byť pre spoločnosť konkurenčnou výhodou, a podporiť výkonnosť zamestnancov. Demotivácia zamestnancov vedie k fluktuácii a zvyšovaniu nákladov pre spoločnosť. Nie všetky nástroje a benefity, ktoré má dnes spoločnosť nastavené a fungovali v minulosti, sú efektívne aj dnes.

Na tomto seminári sa taktiež budeme venovať vyhodnocovaniu návratnosti investícií vložených do zamestnancov – čo je pre firmy stále aktuálnou témou. Plánovanie nákladov úzko súvisí s plánovaním a realizáciou personálnych činností. Optimálne nastavené HR procesy sú zárukou efektivity a spokojnosti účastníkov procesov.

 

Obsah seminára: 

   • Motivácia zamestnancov
   • Faktory ovplyvňujúce motiváciu
   • Nielen plat je motivačný nástroj – čo môžeme uplatniť v praxi
   • Kariérne kotvy – ako ich využiť pri motivácii zamestnancov
   • Generácie X, Y, Z - ako riadiť a motivovať zamestnancov z pohľadu generácií. Na čo sa majú firmy v budúcnosti pripraviť?
   • Personálny controlling a jeho miesto vo firme
   • Operatívny a strategický personálny controlling   
   • Ako zaviesť/ predať  personálny controlling
   • Rozdelenie rolí a zodpovednosti - controller vs. manažér
   • Riadenie personálnych činností a nákladov, meranie efektívnosti a ukazovatele efektívnosti 
   • Finančné ukazovatele v HR 
   • Benchmarking
   • Najčastejšie chyby pri tvorbe HR ukazovateľov

 

 

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 17. 11. 2016)

 

Ing. Iveta Uhrová

Ing. Iveta Uhrová

Iveta Uhrová je profesionálnym konzultantom, lektorom a koučom - odborníkom v oblasti efektívneho riadenia firiem a ľudí.
Má dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu, z toho viac ako 10 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Zodpovedala za personálnu stratégiu a politiku, plány personálnych nákladov, systémy a nástroje personálneho riadenia, rozvoj a vzdelávanie manažérov i zamestnancov a spracovanie zamestnaneckých záležitostí.

Od roku 2007 pôsobí ako lektor a konzultant. Zameriava sa na projekty, ktoré podporujú budovanie výkonovo orientovanej firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov. Po úspešnom absolvovaní kurzov získala certifikáty a osvedčenia kouč Systemického manažmentu a koučovania (2007), konzultant Lean Six Sigma Green Belt (2012) a konzultant Lumina Spark (2017).

Mgr. Dagmar Sliacka

Dagmar Sliacka vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a vo svojej odbornej praxi sa venuje najmä práci v oblasti ľudských zdrojov, psychológie, personalistiky a Assessment / Development centier.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout