Zamestnávatelia: čo robiť pri koronavíruse?

Zamestnávatelia: čo robiť pri koronavíruse?

Termín: 23. 4. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky na svojich zasadnutiach v dňoch 12. marca 2020 až 16. marca 2020 odporučil Vláde Slovenskej republiky prijať viacero mimoriadnych opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Pre sektor zdravotníctva bol v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu počnúc dňom 16. marca 2020 od 6:00 vyhlásený núdzový stav.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Čo môže zamestnávateľ nariadiť svojmu zamestnancovi v súvislosti s koronavírusom, aké možnosti má zamestnanec a aké zamestnávateľ? Je možné teraz zamestnanca poslať na dovolenku? Aké sú možnosti hromadného čerpania dovolenky?

Je táto mimoriadna situácia prekážkou na strane zamestnávateľa s povinnosťou platby 100% náhrady mzdy? V prípade existencie zamestnaneckej rady je možnosť uzatvorenia dohody o mimoriadnych prevádzkových dôvodoch kedy patrí 60% náhrady mzdy? To sú v týchto dňoch najčastejšie kladené otázky. Odpovede na tieto ale aj ďalšie otázky súvisiace s koronavírusom zodpovie skúsená lektorka z Inšpektorátu práce v rámci online seminára.

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár ,,Zamestnávatelia: čo robiť pri koronavíruse?'‘ je určený najmä vedúcim zamestnancom, personalistom, mzdárom, právnikom, manažérom ľudských zdrojov a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, prístupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8.30 13.00 hod.):

1. Home office
2. Dovolenka
3. Náhradné voľno
4. Prekážky v práci na strane zamestnanca
5. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
6. Dočasná úprava podmienok práce
7. Zákonné nároky zamestnancov – ošetrovné, nemocenské, náhrada mzdy, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
8. Diskusia, otázky
 

 

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Profesijná prax:
Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.