Zelené fasády a interiérové zelené steny

Zelené fasády a interiérové zelené steny

Termín: 27. 1. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pri súčasnej expanzii rozširovania zástavby mestských častí prichádza tvorba a realizovanie zelene do nechceného konfliktu. Na jednej strane vzniká potreba výstavby nových obytných, či administratívnych budov, parkovísk a ciest, na druhej strane tak stavby logicky vznikajú na úkor voľných, často zelených plôch. Jedným z riešení, ako skĺbiť výstavbu s dostatočným množstvom zelene je dostať ju do interiéru, alebo umiestniť vertikálne na fasádu, čím sa stáva integrovanou súčasťou obvodového plášťa budovy.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %. 

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase. 

89 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom školenia je predstaviť špecifický a v súčasnosti veľmi atraktívny architektonický prvok zo zeleného portfólia - vertikálne záhrady. Zelená stena, tiež známa aj ako živá stena, alebo vertikálna záhrada patrí však zároveň aj k tým najdrahším prvkom, aké ponúka súčasná krajinná architektúra. Nielen z pohľadu projektovej prípravy a najmä vstupných realizačných nákladov, ale aj z pohľady údržby a udržateľnosti. V neposlednom rade ich prosperitu v podmienkach Slovenska významne ovplyvňuje klimatické pásmo. Cieľom školenia je prehľad vývoja, vlastností a všeobecných princípov aplikácie zelených stien v exteriéri a interiéri s ohľadom na lokálne klimatické podmienky.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Zelené fasády a interiérové zelené strechy“ je určený všetkým účastníkom investičného, ale aj stavebného procesu - najmä architektom, ale i projektantom, manažérom firiem pôsobiacim na stavebnom trhu i samotným stavebným spoločnostiam, ako aj developerom a investorom, ktorí sa zaoberajú myšlienkou inovácii v architektúre s použitím zelených fasád. V neposlednom rade pre samosprávy ako inšpirácia, kde všade je možné pracovať so živou zeleňou.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu. !--

 

Program online seminára (9.00 – 11.00)

  • terminológia – rozdelenie typov vertikálnych záhrad
  • výhody a nevýhody zelene založenej takýmto spôsobom
  • zakladanie (všeobecné princípy)
  • ukážky z praxe
  • diskusia

Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.

Autorizovaný krajinný architekt, historik a heraldik. Je členom Slovenskej komory architektov. V súčasnosti pracuje vo vlastnom ateliéri v Žiline. V praxi sa venuje najmä vertikálnej zeleni, strešným záhradám a drobnej sakrálnej architektúre v krajine. Je zakladateľ medzinárodného projektu Strom pokoja. V roku 2018 bolo jeho autorské dielo “Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade” zaradené ako jedno z troch diel reprezentujúcich Slovensko do medzinárodnej výstavy “Krajinná architektúra ako spoločný základ”. Výstavu, ktorá prezentovala projekty krajinnej architektúry zrealizované v Európe v rokoch 2013 – 2017 organizovala európska pobočka Medzinárodnej federácie krajinných architektov – IFLA (The International Federation of Landscape Architects). Publikuje v odborných a vedeckých časopisoch na Slovensku, Česku, Kanade, Austrálii a Novom Zélande.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

89 EUR
bez DPH