Aké sú najčastejšie príčiny problémov pri integrácii žiakov so ŠVVP?

30. 6. 2021

Situácia v školách, v ktorých prebiehajú integračné procesy žiakov so ŠVVP, je rôzna. Jednou z tém častých diskusií je proces integrácie, tvorba IVVP a forma hodnotenia integrovaných žiakov. Názory pedagogických zamestnancov i rodičov sa často rozchádzajú. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa integrovaných žiakov prinášajú aj problémy v zosúladení ich hodnotenia. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl.

Veľmi častým javom a príčinou zlyhania školy je nedostatočná akceptácia problémov u dieťaťa v podmienkach školy. Napríklad v prípade poruchy pozornosti chorobu nevidíme, pretože to nie je žiadne fyzické postihnutie. Vo vnútri dieťaťa sa však ukrývajú procesy na neurofyzickej a neuropsychologickej úrovni.

Diskutabilné ja aj odôvodnenie, že príčinou týchto problémov u dieťaťa je nesprávny výchovný postup rodičov. Častokrát to však môže byť aj naopak – záťažové situácie s dieťaťom so ŠVVP a zvýšená starostlivosť o dieťa môže viesť k rozpadu vzťahu rodičov.

Niekedy procesu integrácie dieťaťa so ŠVVP do procesu výučby nepomáhajú ani názory učiteľov o novodobých vymyslených chorobách a moderných diagnózach, ktoré u nich nemajú pochopenie. Ako teda tomu to dieťa zabezpečiť všestranný rozvoj, na ktorý ma dieťa nárok?

Toto a ešte viac sa dozviete na našom webinári, ktorý je určený práve pre školy, ktoré sa pokúšajú tieto problémy vyriešiť!

 

Pre viac informácii a možnosť objednať kliknite SEM!