Kontrolná zložka pre riaditeľa školy Kontrolná zložka pre riaditeľa školy

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy

Perfektná príprava na ŠŠI: aktuálne po veľkej novele školského zákona od 1. 9. 2023

V publikácii nájdete komplexné informácie o právach a povinnostiach súvisiacich s riadením školy. Novo aktualizovaná verzia už s veľkou novelou školského zákona od 1. 9. 2023! Publikácia je výborný pomocník, ak sa potrebujete pripraviť na kontrolu zo Štátnej školskej inšpekcie a zároveň vás zoznámi so všetkými povinnosťami vás ako riaditeľa škole. Poradí tiež, ako správne viesť povinnú dokumentáciu a na čo si v nej dať pozor. Súčasťou publikácie je aj viac ako 200 vzorov na stiahnutie!

V publikácii nájdete komplexné informácie o právach a povinnostiach súvisiacich s riadením školy. Novo aktualizová verzia už s veľkou novelou školského zákona od 1. 9. 2023! Publikácia je výborný pomocník, ak sa potrebujete pripraviť na kontrolu zo Štátnej školskej inšpekcie a zároveň vás zoznámi so všetkými povinnosťami vás ako riaditeľa. Poradí tiež, ako správne viesť povinnú dokumentáciu. Súčasťou publikácie je aj viac ako 200 vzorov na stiahnutie!

V prémiovej verzii navyše všetko online kedykoľvek!

Výhody prémiovej verzie

`

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

199 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Cieľom publikácie je poskytnúť komplexné informácie o platných a aktuálnych právach a povinnostiach riaditeľa školy (MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnázium, Stredná odborná škola). Publikácia vám prinesie nielen hodnotné informácie vo vašej každodennej práci, ale prevedie vás aj postupom výkonu kontroly zo strany Štátnej školskej inšpekcie. Novo aktualizovaná verzia už s veľkou novelou školského zákona od 1. 9. 2023! 

Súčasťou publikácie je online zložka, ktorá obsahuje nielen aktuálne vzory, formuláre, návody, zoznam povinnej dokumentácie a šablóny, ale aj aktuálne úplné znenia najdôležitejších zákonov.

S podrobným obsahom publikácie sa môžete zoznámiť tu.

 

Kontrolná zložka vám poslúži ako:

   • komplexný lexikón na efektívne riadenie školy či školského zariadenia bez pochybení,
   • príprava na pravidelnú kontrolu zo strany Štátnej školskej inšpekcie,
   • príprava na veľkú novelu školského zákona 2023
   • pomocník v krízovej situácii,
   • všeobecný prehľad aktuálnych predpisov a postupov v  oblasti hygieny detí a mládeže,
   • prehľadná zbierka povinnej dokumentácie školy či školského zariadenia.

 

Komu je produkt určený:

Produkt Kontrolná zložka pre riaditeľa školy je určený riaditeľom a zástupcom škôl všetkých stupňov (od materských škôl po stredné odborné školy) a všetkých druhov nezávisle od zriaďovateľa či zamerania. Ďalej ho ocenia vedúci školských zariadení, ktoré tiež podliehajú kontrole zo strany Štátnej školskej inšpekcie.


Špecifikácia:

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy zahŕňa šanón (formát A4) a online zložku s aktuálnou legislatívou, vzormi a ďalšími užitočnými materiálmi, ktoré využijete vo svojej praxi.

Aktuálnosť publikácie je zaisťovaná aktualizačným servisom, poskytovaným v prípade legislatívnych zmien, aby bol zabezpečený súlad s platnou legislatívou.

Popis produktu:

Cieľom publikácie je poskytnúť komplexné informácie o platných a aktuálnych právach a povinnostiach riaditeľa školy (MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnázium, Stredná odborná škola). Publikácia vám prinesie nielen hodnotné informácie vo vašej každodennej práci, ale prevedie vás aj postupom výkonu kontroly zo strany Štátnej školskej inšpekcieNovo aktualizovaná verzia už s veľkou novelou školského zákona od 1. 9. 2023! 

Súčasťou publikácie je online zložka, ktorá obsahuje nielen aktuálne vzory, formuláre, návody, zoznam povinnej dokumentácie a šablóny, ale aj aktuálne úplné znenia najdôležitejších zákonov.

S podrobným obsahom publikácie sa môžete zoznámiť tu.

 

Výhody Prémiovej verzie:

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Kontrolná zložka vám poslúži ako:

   • komplexný lexikón na efektívne riadenie školy či školského zariadenia bez pochybení,
   • príprava na pravidelnú kontrolu zo strany Štátnej školskej inšpekcie,
   • príprava na veľkú novelu školského zákona 2023
   • pomocník v krízovej situácii,
   • všeobecný prehľad aktuálnych predpisov a postupov v  oblasti hygieny detí a mládeže,
   • prehľadná zbierka povinnej dokumentácie školy či školského zariadenia.

 

Komu je produkt určený:

Produkt Kontrolná zložka pre riaditeľa školy je určený riaditeľom a zástupcom škôl všetkých stupňov (od materských škôl po stredné odborné školy) a všetkých druhov nezávisle od zriaďovateľa či zamerania. Ďalej ho ocenia vedúci školských zariadení, ktoré tiež podliehajú kontrole zo strany Štátnej školskej inšpekcie.


Špecifikácia:

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy zahŕňa šanón (formát A4) a online zložku s aktuálnou legislatívou, vzormi a ďalšími užitočnými materiálmi, ktoré využijete vo svojej praxi.

Aktuálnosť publikácie je zaisťovaná aktualizačným servisom, poskytovaným v prípade legislatívnych zmien, aby bol zabezpečený súlad s platnou legislatívou.

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy

 • multimediálny produkt (online zložka + šanón)
 • praktický šanón formátu A4
 • online zložka so vzorovými formulármi, dokumentami, legislatívou a užitočnými nástrojmi

Obsah publikácie:

1. Povinnosti a kompetencie riaditeľa školy

 • Kompetencie riaditeľka školy a právne predpisy, upravujúce jeho funkciu
 • Veľká novela školského zákona 2023
 • Ochrana osobných údajov v škole v zmysle GDPR

2. Hygiena detí a mládeže

 • Riziká infekčných ochorení u detí v materskej škole
 • Legislatíva a prijímanie neočkovaného dieťaťa do materskej školy
 • Otázky a odpovede na tému vší
 • Ochrana zdravia a bezpečnosť detí a žiakov na školských zotavovacích podujatiach
 • Školské stravovanie
 • Požiadavky a normy, ktoré musia spĺňať školské stravovacie zariadenia

3. Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

4. Štátna školská inšpekcia

 • Poslanie a priebeh štátnej školskej inšpekcie v školách a školských zariadeniach
 • Odpovede na najčastejšie otázky k činnosti Štátnej školskej inšpekcie
 • Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve posilnenie kompetencií ŠŠI

5. Materiály na vlastné hodnotenie kvalitnej školy

 • Materská škola, predškolské vzdelávanie
 • Základná škola
 • Gymnázium
 • Stredná odborná škola

6. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Výchova a vzdelávanie žiakov so znevýhodnením
 • Vzdelávanie individuálne začlenených žiakov so ŠVP
 • Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním

7. Dištančné vzdelávanie a duálne vzdelávanie

 • Dištančné vzdelávanie
 • Duálne vzdelávanie - systém odborného vzdelávania a prípravy a systém duálneho vzdelávania pre absolventov ZŠ

 

Online zložka:

V online zložke rovnako nájdete aktuálne dokumenty, ako napríklad:

 • školský poriadok,
 • triednu knihu,
 • katalógový list žiaka,
 • rozvrh hodín,
 • štátne vzdelávacie programy,
 • protokolový o maturitnej skúške,
 • protokol o komisionálnej skúške a mnohé iné materiály,
 • dotazník pripravenosti žiakov na dištančné vzdelávanie,
 • manuál pre aplikáciu vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním,
 • vzorový individuálny výchovno-vzdelávací program,
 • informácie pre dotknuté osoby (zamestnancov školy aj návštevníkov školy) o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému,
 • vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti,
 • vyhlásenie zamestnanca alebo zákonného zástupcu po návrate do školy po absencii,
 • organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných a základných školách,
 • a ďalšie kľúčové dokumenty a zákony.

Uložené dokumenty sú vhodné na okamžité použitie a adaptovateľné podľa potrieb konkrétnej školy. Možno ich použiť v elektronickej podobe či vytlačiť a založiť do šanónu.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 199 EUR
169EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/cfss-demo/

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

199 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout