DUŠAN CHRENEK

Hlavný poradca na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu