Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

11. ročník odbornej konferencie

Termín: 20. 5. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pozývame vás na ďalší, v poradí 11. ročník odbornej, medzinárodnej konferencie, počas ktorej sa spoločne opäť pozrieme na kľúčové otázky a trendy týkajúce sa architektúry a výstavby udržateľných budov.

155 EUR
bez DPH

 

Forma: ONLINE

Hlavná téma: Od energetickej efektívnosti k uhlíkovej neutralite

 

Aký je cieľ konferencie? 

Cieľom je zviditeľňovať projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás aj v zahraničí. Konferencia poukazuje najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra a vytvára priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu.

Konferencia má za cieľ osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku, priniesť inšpirácie zo sveta a prispieť k širšej osvete témy medzi odbornou verejnosťou.

 

Komu je konferencia určená?  

Všetkým účastníkom investičného, ale aj stavebného procesu - od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov, ako aj pre samostatné stavebné spoločnosti. Pre všetkých, ktorým udržateľná budúcnosť výstavby nie je ľahostajná. 

 

Tlmočenie zahraničných spíkrov: Konferencia bude vysielaná na 2 kanáloch, pričom jeden kanál bude vysielaný v originálnom jazyku a na druhom budú zahraničné príspevky simultánne tlmočené do slovenčiny. Medzi kanálmi bude  možné ľubovoľne prepínať. 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! 

 

Bližšie informácie o programe a spíkroch už čoskoro!

 

9.00 hod. Otvorenie konferencie 

1. blok: Uhlíková neutralita – nové kľúčové slovo v architektúre a stavebníctve

Požiadavka uhlíkovej neutrality v stavebníctve a architektúre vyžaduje zmenu prístupu vo všetkých častiach výstavby – od udržateľného architektonického návrhu budovy, cez voľbu materiálov až po vytváranie urbanistických celkov – štvrtí, miest a celých území. V tejto časti konferencie  sa bude hovoriť o pojme uhlíkovej neutrality vo výstavbe a jej potrebe a význame pre redukciu klimatických zmien a dosiahnutie cieľov EÚ pre uhlíkovú neutralitu.

2. blok: Materiály

Kvalitné a udržateľné materiály sú základom pre uhlíkovo neutrálnu výstavbu. Zástupcovia špičkových výrobcov odprezentujú ich prístup k modernizácii a najnovšie trendy v stavebných materiáloch.

3. blok: Architektúra

Udržateľnosť je aj v architektúre nosným motívom posledných desaťročí a kľúčovým predpokladom uhlíkovej neutrality hneď v prvej fáze procesu výstavby. Konferencia má už tradične silný medzinárodný rozmer a aj teraz nás významní naši aj zahraniční architekti zoznámia s ich prístupom k danej problematike.  

4. blok: Urbanizmus

Mestské štvrte, mestá, ale aj celé územia dnes prechádzajú významnými transformačnými procesmi smerujúcimi k zodpovednému vzťahu k životnému prostrediu. Zodpovednosť je nutná nie len v architektúre, ale aj v aplikácií obnoviteľných energií, v transformácii dopravy a priemyslu. Dnešný urbanizmus musí zohľadňovať kritériá, ktoré sme v minulosti nepovažovali za dôležité.

ANNA ROSE

Architektka a urbanistka so špecializáciou na zmiešané územné plánovanie a navrhovanie verejných priestorov, Anglicko

BARBORA MARKECHOVÁ

Bogle Architects, Slovensko

DORIS OESTERREICHER

The University of Natural Resources and Life Sciences, Rakúsko

DUŠAN CHRENEK

Hlavný poradca na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu

MARTIN WOLLENSAK

Architekt a profesor na Univerzite vo Wismare, Nemecko

PETER BEŇUŠKA

Bývalý hlavný architekt Európskej komisie

XAVIER TROUSSARD

Vedúci oddelenia pre Nový európsky Bauhaus (NEB) Spoločného výskumného centra Európskej Komisie, Belgicko

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome).

155 EUR
bez DPH