Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

11. ročník odbornej konferencie

Termín: 20. 5. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pozývame vás na ďalší, v poradí 11. ročník odbornej, medzinárodnej konferencie, počas ktorej sa spoločne opäť pozrieme na kľúčové otázky a trendy týkajúce sa architektúry a výstavby udržateľných budov.

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % !

 

155 EUR
bez DPH

 

Forma: ONLINE

Hlavná téma: Od energetickej efektívnosti k uhlíkovej neutralite

Členovia ZSPS, SKGBC, SKA a SKSI majú špeciálnu zľavu! 

Konferencia je zaradená do Profesijného vzdelávania architektov ako podujatie typu B, s počtom kreditov 10.

Aký je cieľ konferencie? 

Cieľom je zviditeľňovať projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás aj v zahraničí. Konferencia poukazuje najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra a vytvára priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu.

Konferencia má za cieľ osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku, priniesť inšpirácie zo sveta a prispieť k širšej osvete témy medzi odbornou verejnosťou.

Komu je konferencia určená?  

Všetkým účastníkom investičného, ale aj stavebného procesu - od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov, ako aj pre samostatné stavebné spoločnosti. Pre všetkých, ktorým udržateľná budúcnosť výstavby nie je ľahostajná. 

Tlmočenie zahraničných spíkrov: Konferencia bude vysielaná na 2 kanáloch, pričom jeden kanál bude vysielaný v originálnom jazyku a na druhom budú zahraničné príspevky simultánne tlmočené do slovenčiny. Medzi kanálmi bude  možné ľubovoľne prepínať. 

Konferencia sa koná pod záštitou  Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

 

 Organizátori podujatia:     

 

Konferenciu podporujú:              

 

Generálny partner:

    

Hlavný partner:  

 

Reklamní partneri:          

 

Špeciálny partner Ceny VISIO 2020:  

 

Mediálny partner: 

 

 

Bližšie informácie o programe a spíkroch už čoskoro!

 

9.00 – 9.10       Otvorenie konferencie

                          Príhovor DUŠAN CHRENEK, Európska komisia 

 

1. blok: Uhlíková neutralita – nové kľúčové slovo v architektúre a stavebníctve

9.10 – 9.30       Nový Bauhaus | XAVIER TROUSSARD, Európska komisia 

9.30 – 9.50       Uhlíkovo neutrálna architektúra +PLUS | MARTIN WOLLENSAK, Wollensak Architects, inštitút IGEL

9.50 – 10.10     Energeticky pozitívne okresy: Ďalší krok smerom ku klimatickej neutralite | SIMON SCHNEIDER, Univerzita aplikovaných vied vo Viedni

10.10 – 10.20   Prestávka

 

2. blok: Materiály a technológie

10.20 – 10.50   Darwinova teória vývoja (ne)udržateľnosti | TOMÁŠ GUNIŠ, MIROSLAV ZLIECHOVEC, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

10.50 – 11.10   Recyklácia šedých vôd v budovách | KAROL KRATOCHVÍL, ASIO-SK

11.10 – 11.30   Znižovanie uhlíkovej stopy v procese výroby pálených tehál JURAJ KABÁT, Wienerberger s.r.o.

11.30 – 11.50   Na Slovensku inovácia, v škandinávii štandard | MATEJ HRUBÝ, Peikko Slovakia s.r.o.

11.50 – 12.50   Obed

 

3. blok: Architektúra

12.50 – 13.10   Minúť menej, získať viac | BARBORA MARKECHOVÁ, Bogle Architects 

13.10 – 13.30   Stane sa udržateľnosť synonymom krásy a funkčnosti architektúry? | PETER BEŇUŠKA, Bývalý hlavnýarchitekt Európskej komisie

13.30 – 13.35   Prestávka 

 

13.35 – 14.35   Panelová diskusia: Od energetickej efektívnosti k uhlíkovej neutralite

14.35 – 14.40   Prestávka 

 

4. blok: Urbanizmus

14.40 – 15.00   Determinanty súčasného rozvoja mesta | KRÍZA ALEBO ŠANCA? | INGRID KONRAD, Hlavná architektka Hlavného mesta SR Bratislava

15.00 – 15.20   “Podoba nízkouhlíkového mesta” | ANNA ROSE, Spaces Syntax Limited 

15.20 – 15.40   Urbanistické plánovanie zo systémového pohľadu: vplyv pasívnych a aktívnych urbanistických opatrení na energetickú efektivitu efektivitu zdrojov | DORIS ÖESTERREICHER, The University of Natural Resources and Life Sciences 

 

15.40 – 15.45   Záverečné slovo k odbornému programu

15.45 – 15.55   Prestávka 

15.55 – 16.30   Odovzdávanie Ceny VISIO 2020 

 

ANNA ROSE

Architektka a urbanistka so špecializáciou na zmiešané územné plánovanie a navrhovanie verejných priestorov, Anglicko

Príspevok: “Podoba nízkohlíkového mesta”

BARBORA MARKECHOVÁ

Architektka, Bogle Architects, CZ-SK-UK

Príspevok: Minúť menej, získať viac

DORIS OESTERREICHER

Výskumníčka a lektorka na Ústave územného plánovania na Univerzite prírodných zdrojov a životných vied, Rakúsko

Príspevok: Urbanistické plánovanie zo systémového pohľadu: vplyv pasívnych a aktívnych urbanistických opatrení na energetickú efektivitu a efektivitu zdrojov

DUŠAN CHRENEK

Hlavný poradca na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu

INGRID KONRAD

Hlavná architektka mesta Bratislava

Príspevok: Determinaty súčasného rozvoja mesta | KRÍZA ALEBO ŠANCA?

JURAJ KABÁT

Procesný inžinier v spoločnosti Wienerberger s.r.o.

Príspevok: Znižovanie uhlíkovej stopy v procese výroby pálených tehál

KAROL KRATOCHVÍL

Technológ a konateľ ASIO-SK, Slovensko

Príspevok: Recyklácia šedých vôd v budovách

MARTIN WOLLENSAK

Architekt a profesor na Univerzite vo Wismare, Nemecko

Príspevok: Uhlíkovo neutrálna architektúra +PLUS

MATEJ HRUBÝ

Peikko Slovakia s.r.o.

Príspevok: Na Slovensku inovácia, v škandinávii štandard

MIROSLAV ZLIECHOVEC

Senior Biznis Development Manager v spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Príspevok: Darwinova teória vývoja (ne)udržateľnosti

PETER BEŇUŠKA

Bývalý hlavný architekt Európskej komisie

Príspevok: Stane sa udržateľnosť synonymom krásy a funkčnosti architektúry?

SIMON SCHNEIDER

Fachhochschule Technikum Wien, Rakúsko

Príspevok: Energeticky pozitívne okresy: Ďalší krok smerom ku klimatickej neutralite

TOMÁŠ GUNIŠ

Architektonický špecialista v spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Príspevok: Darwinova teória vývoja (ne)udržateľnosti

XAVIER TROUSSARD

Head of the New European Bauhaus Unit, Belgicko

Príspevok: Nový Bauhaus

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome).

155 EUR
bez DPH