Ing. Miroslav Ilavský

Miroslav Ilavský už takmer 20 rokov pôsobí v IT sektore v obchode, projektovom a vrcholovom manažmente.

Má 10 ročné skúsenosti s výkonom funkcie Zodpovednej osoby a ochranou osobných údajov. Je držiteľom certifikátu Data Protection Officer podľa GDPR. Ako zodpovedná osoba a konzultant ochrany osobných údajov pomáha implementovať GDPR desiatkam spoločností. Vedie spoločnosť i-Secure, s.r.o., špecializujúcu sa na ochranu a bezpečnosť osobných údajov.