Ing. Miroslav Pavel

Český lektor Miroslav Pavel je lektorom firemného vzdelávania, najmä v oblasti manažérskych zručností. Rád pracuje zážitkovo a využíva ďalšie formy práce, ktoré splnomocňujú druhých k samostatnej aktivite, iniciatíve, zodpovednosti a podnecujú k novým nápadom a vnútornej motivácii. Rovnaký prístup k ľudom pomáha prenášať tiež do firemnej praxe, do spôsobu vedenia a riadenia druhých. Školí tiež Microsoft Excel v mnohých českých, slovenských, aj medzinárodných firmách. Excel ho baví a rád tvorí rôzne aplikácie pre potreby firiem (efektívna práca v Exceli, automatizácie činností, štíhla administratíva ...), aj pre potreby svoje (napr. pri tvorbe a riadení mestských šifrovacích hier). Vyštudoval inžiniersku informatiku na VŠB-TU Ostrava.