JUDr. Peter Čavojský, PhD.

Peter Čavojský je managing partnerom advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Vo svojej profesnej praxi sa venuje najmä zmluvnému, obchodnému, súťažnému a finančnému právu. Pri poskytovaní komplexného právneho poradenstva v každodennej agende spoločností nadobudol cenné skúsenosti pri vytváraní podpory štatutárom spoločností a poskytovaní praktických komerčných riešení. Praktické know-how nadobudol aj ako správca konkurznej podstaty, čo mu umožňuje poskytovať klientom komplexnú právnu podporu aj v tejto oblasti. Venuje sa tiež publikačnej činnosti a externe vyučuje na Рaneurópskej vysokej škole.

CLS Čavojský.jpg (obrázek JPEG)CLS Čavojský.jpg