Júlia Pšenková

Júlia Pšenková je odborník na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti.

Pôsobila ako expert, manažér v oblasti HR a gestor ex patriotov v sektore bankovníctva a poisťovníctva. V uvedenej oblasti pôsobí viac ako 20 rokov. V súčasnosti pracuje v renomovanej  poradenskej spoločnosti pre oblasť miezd, účtovníctva, daní a auditu, venuje sa aj lektorskej a publikačnej činnosti.