Peter Folk, MBA

Peter Folk je odborník v oblasti podnikových financií a manažérskeho účtovníctva s vyše 25 ročnou praxou vo významných svetových spoločnostiach pôsobiacich v rozličných odvetviach. Pôsobil v manažérskych pozíciách na lokálnej aj celoeurópskej úrovni v oblastiach profesionálnych služieb, informačných technológií a v posledných rokoch hlavne v hoteliérstve a cestovnom ruchu. Pravidelne prednáša aj v programe MBA na Vysokej škole manažmentu na Slovensku a jej partnerských školách v zahraničí, predmety so zameraním na účtovníctvo, financie a strategický manažment.

Titul MBA so zameraním na finančný manažment získal na City University of Seattle v Spojených štátoch amerických. Má 18 ročnú prax v oblasti poradenstva a financií z odvetvia profesionálnych služieb, informačných technológií, hotelierstva a cestovného ruchu a pôsobil na vedúcich pozíciách na lokálnej aj celoeurópskej úrovni. Pravidelne prednáša aj v programe MBA na Vysokej škole manažmentu na Slovensku a jej partnerských školách v zahraničí predmety so zameraním na účtovníctvo, financie a strategický manažment.