Dane a účtovníctvo

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Pre finančných manažérov, účtovníkov, ekonómov aj vedenie organizácií realizujeme semináre, webináre a ďalšie vzdelávanie s tematikou zmien v účtovníctve, mzdovej agende, finančnom riadení a kalkuláciách, DPH, colných predpisoch a ďalších. Vydávame tiež odborné publikácie.