Pracovné právo a HR

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka

V pracovnoprávnej oblasti a HR ponúkame širokú paletu kurzov, kde okrem informácií o meniacej sa legislatíve získate overené rady pre efektívny recruitment, ochranu osobných údajov, odmeňovanie či rozvoj zamestnancov. Vydávame tiež praktické multimediálne publikácie pre personalistov.